Angelina Liljevall

Angelina Liljevall är född och uppvuxen i Gävle men bor numera i Liverpool med sin partner. Hon har alltid haft ett stort intresse för kultur och ägnat mycket tid åt musik och konst. Detta intresse har med åren utvecklats till ett starkt intresse för musik och identitet och musik och hälsa. Hon har en master i musikvetenskap med fokus på traditionsmusik och nationalism och musikpedagogisk utbildning.

Angelina har sedan länge haft ett starkt engagemang för äldres situation och framför allt personers rätt att få behålla sin identitet och särart även när de är i behov av stöd för att få vardagen att fungera. Hon har arbetat på äldreboende med främst dementa och inom skola och andra sociala och serviceinriktade yrken. Hon arbetar sedan våren 2016 i Eva Liljevall AB där hon både följt utvecklingsprojekt för arbetet med den här boken, själv utbildar och analyserar verksamheter.

 

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Angelina Liljevall
    175 kr