Anders Källström

Anders Källström är ekonomie doktor och sedan 2010 arbetande styrelseordförande i tankesmedjan Sustainability Circle. Anders Källström har i 40 år delat sin tid mellan näringslivet, ofta som vd, och akademin, med digitaliseringen i fokus. Han är en fl itigt anlitad föredragshållare och kursledare. Du i en smartare värld – Så påverkas vi av digitaliseringen är hans tionde bok.

Välj bland expertens e-kurser och böcker