24/1
Lars Gohde

Ledningssystem för kvalitet – Det kom jag i första gången i kontakt med när jag arbetade som konsult. Vårt företag certifierade sitt ledningssystem för kvalitet för att kunna leverera bra tjänster. Som konsult hjälpte jag också till med att göra processkartläggningar som skulle användas för certifiering av kundföretags ledningssystem. Jag måste erkänna att jag inte tyckte det var varken kul eller intressant med ledningssystem för kvalitet. Upplevde mest att det bara kändes byråkratiskt, en del extra administration som jag inte såg nyttan av. Försökte man sedan läsa kravdokumenten för en ISO-certifiering av ledningssystem så lättas ju inte stämningen upp direkt.

Hos nuvarande arbetsgivare, Region Värmland, hade vi Ann, en kollega och eldsjäl som arbetade med ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård och som vid bjöd in till ett enhetsmöte för att få information. Ann berättade entusiastiskt om ledningssystem för kvalitet och varför det var bra. Det blev starten på vår enhets arbete med att bygga ett ledningssystem för kvalitet som vi sedan ISO-certifierade.

En positiv inställning till processkartläggningar

När det gäller processkartläggningar, som är en betydande del i arbetet med att skapa ett ledningssystem för kvalitet, så hade jag som sagt gjort en hel del som konsult och en del av dem hade använts för att ISO-certifiera ledningssystem för kvalitet. Processkartläggningar upplever jag då att folk i allmänhet har en mer positiv syn på, jämfört med ledningssystem för kvalitet. Att beskriva sin verksamhet och tala om för andra, vad och hur mycket man gör ger en tillfredställelse. Att jobba med att utveckla processerna är också roligt, att arbeta med något skapande.

Det är väl så att ledningssystem för kvalitet har något torrt och tråkigt över sig. Tills man börjar förstå! Förstå att det roliga och kreativa processutvecklingsarbetet är en stor del av ett ledningssystem för kvalitet?

Det kan dock ta en stund innan man börjar förstå. Förståelsen kan komma först när man har ett ledningssystem för kvalitet infört och ser den konkreta praktiska nyttan. När man ser att man aldrig behöver leta efter vem som ska göra det, vet hur man ska göra det och får en förståelse för varför man gör det över huvud taget. Då ser man också att ledningssystemet för kvalitet hjälper en med det roliga processutvecklingsarbetet! Den lite tråkiga byråkratin ser man är en förutsättning och hjälp för att kunna ha roligt. Att den tråkiga byråkratin i själva verket tar bort tråkiga och ointressanta arbetsuppgifter!

Så tveka inte! Jobba med processkartläggning och utveckling samtidigt som ni börjar bygga ert ledningssystem för kvalitet. Ni kommer inte att ångra er. Ta gärna hjälp av en eldsjäl i början av ert arbete som kan visa nyttan, så som vi tog hjälp av vår kollega Ann.