2020-10-13 12:57
Komlitt

Den personcentrerade vården sätter personen bakom patienten i centrum. Idag sprider sig detta förhållningssätt som en löpeld inom den svenska vården och omsorgen. Om du vill utveckla din egen eller hela verksamhetens personcentrerade vård kan det vara bra med nya perspektiv. Här har vi samlat 5 lästips!

1. Tillitsfulla samtal i vård och omsorg av Hans-Inge Persson och Helena Ström

Hur för du ett tillitsfullt samtal i din professionella roll? Du måste bland annat tänka på den hierarki som naturligt finns inbyggd i relationen mellan dig som vård- och omsorgspersonal och personen som söker din hjälp. Redan genom att tänka på det och agera efter det kan du skapa samtal som gör att vården både blir och upplevs mer helande.

Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är respektfullt att se på människor på detta sätt. Det ökar också kvaliteten på vården och omsorgen.

2. Att utveckla den goda, nära, personcentrerade vården av Hans-Inge Persson

För dig som står inför ett implementeringsarbete i verksamheten finns den är boken. Hans-Inge Persson ser till att du får både inspiraton och råd för hur du kan gå tillväga. En anlending till att han skrev boken är att han är rädd att den personcentrerade vården ska fastna i att enbart vara en organisationsfråga.

Boken ger dig inspiration och motivation till att påbörja ett utvecklingsarbete lokalt på din enhet. Den är fullmatad med konkreta hands-on tips och råd för hur förändringsarbetet kommer igång och blir framgångsrikt. Och allt förmedlas ur ett patient- och anhörigperspektiv – och det är ju för dem verksamheten finns till, eller hur?

3. Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård

Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på systemnivå, en mycket handgriplig handledning för det dagliga arbetet som ledare och chef för en verksamhet. Den är skriven som inspiration och stöd till alla dem som dagligen anstränger sig för att framgångsrikt lyckas genomföra ett personcentrerat arbetssätt.

4. Svåra samtal av Katarina Weiner Thordarson

Goda råd från erfarna samtalsledare och praktiska verktyg som hjälper dig i de svåra samtalen på arbetsplatsen. Att leda ett samtal kan bli svårt när det uppstår starka känslomässiga reaktioner hos dig som leder samtalet och den du pratar med. I den här boken får du tips och råd från erfarna samtalsledare som kan hjälpa dig i dina egna svåra samtal.

Författaren har intervjuat 12 personer som i sin vardag har svåra samtal. Med avstamp i dessa intervjuer kan boken användas som underlag för vidare diskussioner i utbildningssammanhang eller på en arbetsplats. Boken riktar sig till chefer och medarbetare i offentlig sektor som möter medborgare, patienter och brukare i många olika typer av sammanhang.

5. Professionellt bemötande av Katarina Weiner Thordarson

Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken förmedlar metoder och verktyg som kan vara användbara och komma till nytta i vardagens bemötande.

Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt bemötande. Men deras krav och förväntan kan ibland gå utöver vad som är rimligt. Det kan resultera i att offentligt anställda utsätts för obehagliga situationer, vilket i sin tur påverkar deras sätt och möjlighet att möta kunden. Det är i beteendet som bemötandet visar sig, vare sig det är bra eller dåligt. Ett bra internt arbetsklimat påverkar det externa bemötandet, och tvärtom.