2020-10-01 14:37
Helena Post Mårtensson

Workflow har skrivits utifrån min 25-åriga yrkeserfarenhet i kommunal sektor. Jag påbörjade min kommunala yrkesresa på 1990-talet som handläggare inom socialtjänsten. Under åren har jag sedan arbetat i projekt, som ledare på operativ och strategisk nivå, med kvalitet och utveckling, med nämndsadministration och inte minst i det här sammanhanget med utbildning i självledarskap. Undersnart 10 år har jag utbildat handläggare och ledare inom kommunal verksamhet i hur en mer effektfull och hållbar arbetstillvaro kan åstadkommas. Här delar jag med mig av de tre vanligaste aha-upplevelserna från mina utbildningar och föreläsningar. Vilka känner du igen dig själv i?

1. För många planeringssystem

Det brukar snabbt gå upp för mina kursdeltagare att de har fruktansvärt många planeringssystem. De inser också vilken röra det skapar för dem. Planeringssystemen de använder? Listor, lappar och högar i en salig röra tillsammans med digitala anteckningar och flaggade mejl i regnbågens alla färger. Deltagarna blir taggade på att rensa upp och hitta ett system utifrån deras personliga preferenser. Mitt tips? Testa Workflow ALPA!

2. Prokrastinering är vanligt och naturligt

Att få reda på att prokrastinering är vanligt och högst naturligt får många att andas ut. Beteendet har skapar en känsla av skam. Känner du igen det? Då ska du verkligen ta till dig att det är naturligt! Hjärnan undviker obehag och ofta handlar prokrastinering om att undvika en eller flera obehagliga känslor.

Precis som deltagarna kan du hitta strategier för att undvika att prokrastineringen styr de vardagliga prioriteringarna. 

Tips! Spana in det här TED-talket.

 

3. Det är så du utvecklar professionell kunskap

Detta skapar alltid en spännande dynamik på mina föreläsningar! Lättnaden är påtaglig för noviserna i rummet när deras behov av detaljstöd blir bekräftat. Varför är det så?

En nybörjare följer strikt givna regler för varje typ av uppgift och är inte intresserad av de stora dragen. Självförtroendet är ofta högt då komplexiteten i yrket ännu inte är synlig. Fokus på sig själv snarare än på målgrupp och resultat. En nybörjare lär sig bäst på att få öva i trygg zon, exempelvis genom simulerad verklighet eller genom att följa en erfaren kollega. Hur lång tid den här fasen pågår handlar om hur komplexa situationer som uppstår i arbetsvardagen, är dagarna relativt lika eller är det ständigt nya ovana arbetsmoment?

(Källa. Workflow – Hållbar och effektfull, 2020)

Det tar tid att utveckla professionell kunskap och utvecklingskurvan är krokig. Platåer kommer att dyka upp och ju mer komplext du inser att området är, ju mer otäckt kan du uppleva situationen. Då är det skönt att falla tillbaka på att din upplevelse är en del av resan mot professionell kunskap!