2023-08-11 10:25
Komlitt

Om du utbildar människor i socialt arbete utbildar du människor som kommer att behöva jobba för att förändra samhället. För att lyckas måste de förstå hur samhället fungerar. Vilka instanser som finns. Vilken makt de har, i vilka situationer.

Och här har det saknats ett läromedel som beskriver detta på ett lättfattat sätt, som passar utbildningarna. Men nu har Alexander Akterin tagit tag i saken. Och vi på Komlitt ger ut hans bok.

YH inom socialt arbete? Sätt den här på litteraturlistan.

Så här skriver han i inledningen:

”Det här är en lärobok i samhällsvetenskap, skriven för dig som går en yrkesutbildning för att bli socialarbetare. Med socialarbetare menas i detta sammanhang exempelvis socialpedagog, stödpedagog, behandlingsassistent, krim­­i­­­­nal-
vårdare, fritidsledare eller lärarassistent. Boken kan också användas i angränsande utbildningar, exempelvis polispreparandutbildningar eller vård-­ och omsorgsutbildningar. Boken är i första hand tänkt för dig som ut­­bildar dig för att möta människor.

Varför ska socialarbetare då ha kunskaper om samhället? En uppenbar anledning är att socialt arbete genomförs i samhället. Om du arbetar i ex­­empe­l­­­­vis en kommun är det viktigt att förstå hur en kommun fungerar. Du kommer behöva kunskap om både regler och lagar som styr arbetet. Baskunskaper om samhället kan utgöra en sorts grund, som du sedan kan bygga på med mer specifika yrkeskunskaper.

Socialt arbete handlar också om att förändra samhället, och för att kunna göra det krävs kunskap. Socialarbetare arbetar ofta med människor som inte är integrerade i samhället. Det kan handla om personer som begår brott, missbrukar eller som har behov relaterade till en neuropsykiatrisk diagnos. Den enkla sanningen är att dessa personer ofta behöver hjälp för att bättre passa in i samhället. Det är dock inte bara individen i utanförskap som måste anpassa sig till samhället. Ibland behöver samhället anpassas efter individens behov. När en elev gång på gång hamnar i konflikter i skolan kan det vara värt att inte bara fokusera på eleven utan också fundera över vilka strategier som skolans personal kan använda för att bemöta eleven.”

Blir du nyfiken? Vill du sätta boken på kurslistan? Bra! Hör av dig om du är lärare och vill ha ett ex att titta på!