2023-01-27
Komlitt

Namn: Klara Andersson
Arbetsplats och uppdrag: Ideell förening
E-kurs: Workflow av Helena Post Mårtensson

Vilken utmaning löser du med e-kursen?

Bli effektivare i arbetssättet, bättre kvalitet för både mig och arbetsgivare

Vad tycker du får våra e-kurser att skilja sig från annan kompetensutveckling du gått?

Den här kursen kunde jag göra när jag ville, den var upplagd efter ett evidensbaserat inlärningssystem upplevde jag med fakta, inlärning, reflektion/eftertanke och återkoppling till verkligheten. Jag kunde gå igenom flera kapitel om jag ville och lära mig i min egen takt.

Vad fick dig att vilja gå e-kursen?

Jag har länge känt att jag inte utnyttjar min arbetstid på det mest effektiva sättet och behövde inspiration till förändring.

Om du känner att du vill rekommendera kursen till en kollega – vad är ditt främsta argument?

Man får mycket lärdom på kort tid, som man snabbt kan applicera på sitt eget arbete.

Vad överraskade dig med e-kursen?

Att jag lärde mig något nytt som jag kunde applicera direkt (har gått många kurser där det inte fungerat)

Är det något annat du tänkt på eller vill tillägga om e-kursen och innehållet?

En bra kurs som lämpar sig både om man går den själv eller om man är ett team på en arbetsplats. Lätt att förstå och handfasta tips på förändring som gör skillnad.