2019-02-01 13:04
Anna Cederqvist

Ett gott ledarskap kommer inte av sig själv. Utgångspunkten är förstås att det finns en talang och en vilja att leda, men därefter är det träning och åter träning som ger färdigheter. För mig som ledare fäster jag stor vikt vid ledarskapets etiska förhållningssätt. All planering, allt arbete, alla beslut som fattas och överväganden som görs måste gynna dem som vi är till för – dvs invånarna, näringsidkare och besökare. Oavsett var man arbetar i en organisation så går vi till arbetet för att just genomföra detta – varje dag, hela året om. Och utifrån de politiska mål och uppdrag som en offentlig organisation vilar på.

Vad är då ett gott resultat av en ledares insats? Och hur kan man se resultaten och hur kan man påverka resultaten? Utgångspunkten är organisationens ledningsfilosofi och vad den innebär. I Vara kommun utgår vi från ett coachande och tillitsbaserat ledarskap, med delaktigheten som utgångspunkt och dialogen som verktyg. Men ledarskapet förutsätter också mottagare – medarbetare som vill, kan och vågar. Där det goda medarbetarskapet och det professionella ledarskapet möts som resultatet blir gott!

I Vara kommun gjorde vi 2017 en storsatsning på just medarbetarskapet. Under tre dagars internat fick alla medarbetare utbildas och utvecklas i det som vi formulerat som vårt medarbetarskap ”I Vara kommun gör vi varandra bra. Det innebär att vi visar tillit till varandra och att vi försöker skickliggöra varandra. Tillsammans hjälps vi åt!”. Under dessa dagar fick medarbetarna arbeta med teambildning, lagets och jagets kärnkvadranter och styrkebaserad utveckling (AI). Och detta arbets- och förhållningssätt kommer vi att hålla i, hålla ut i och utveckla.

Men åter till ledarskapet. Vara kommuns medarbetare var ännu nöjdare med ledarskapet vid mätningen 2018 än tidigare mätning och kommunens resultat ligger högt jämfört med andra kommuner. Men för att fortsätta vara en god arbetsgivare och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke behöver vi fortsätta våra utvecklingsinsatser. Utveckling är en ständigt pågående process. Vara kommuns sätt att beskriva en ledningsfilosofi är knappast unik eller skiljer sig så mycket åt från andra organisationers. Men vi menar allvar med att ledartalanger behöver träning och att laget måste träna tillsammans. Därför tar vi nu steget att tillsammans med alla med ledaruppdrag åka ut på träningsläger!

Under 10 dagar fördelade på fem tillfällen får vi utveckla våra talanger att leda med följande fokus:
• Vision och utmaningar i ett strategiskt ledarskap
• Det egna ledarskapet och att arbeta i en ledningsgrupp
• Att leda medarbetare – coachande och tillitsfullt
• Att leda mot en önskad kultur – den etiska dimensionen i ledarskapet
• Att leda i utveckling och förändring

Mellan de olika tillfällena formas lärgrupper över verksamhetsgränserna, där varje ledare får hjälp med sina utmaningar och får träna på att coacha andra chefer. Under 2020 och 2021 kommer vi att följa upp vår satsning och även involvera nya ledare som kommer till under vägen.

Och ja, det kostar en slant men det är en investering i vår medarbetare som motiverar och kraftsamlar. Något som på sikt ger oss värde tillbaka i form av bättre kvalitet, effektivitet och hälsa.
Vi märker redan att våra satsningar ger resultat –många vill jobba hos oss och vi har lyckats bra i våra chefsrekryteringar. Det är ett gott betyg åt medarbetarskap och ledarskap i en liten kommun på landsbygden. Det ska vi vårda och utveckla. Det är vi tillsammans som ska göra vardagen lite bättre varje dag för dem som bor i, verkar i och besöker Vara!

Anna Cederqvist är författaren bakom Kommunen - Så funkar den och Kommunens ekonomi - Så funkar det.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!