2018-10-29 10:46
Eva Linér

Vem tar hand om personalen?

Om chefen är sjuk – vem tar då hand om personalen. Detta är titeln på en rapport av Thomas Andrén för SACO. Det är en bra titel som ringar in vad det handlar om. Under året har det kommit flera rapporter som beskriver olika sidor av chefers arbetsvillkor. Arbetsmiljöverket har gjort en riktad tillsynsinsats mot chefer och Jobbhälsoindex presenterade nyligen en rapport. Alla beskriver olika sidor av chefers villkor med tung belastning, oro inför arbetsdagen, sömnsvårigheter och är man ung chef känner man sig också dåligt respekterade i organisationen (enligt Jobbhälsoindex 2018:2). Mest utsatta är chefer i första linjen, nära både personal och kunder/klienter/brukare.

Det är bra att vi talar om detta och att det finns stöd för utsagan att ”chefer har en tuff tillvaro”. Men det är också så sorgligt! De flesta som är chefer har blivit det för att de vill påverka, de har en vision för hur de vill att det ska fungera på en arbetsplats och de är ofta väldigt omsorgsfulla. De har ett viktigt arbete och en nyckelroll i allas arbetsmiljö.

Tillit är idag ett nyckelord när vi talar om organisation och styrning. För att tilliten ska få större plats behövs chefer som orkar skapa det. De behöver stöd i form av omsorg, verktyg, möjlighet till utbildning och reflektion och förstås, en rimlig arbetsbörda.

Vänta inte! När arbetsmiljön ska undersökas på arbetsplatsen så kom ihåg cheferna, starta med dem! För vem tar hand om personalen om chefen är sjuk ...

Börja så här

• Avsätt tid och tillfälle för samtal om arbetsmiljö. En ledningsgrupp är oftast en bra plats att föra samtal i.
• Använd gärna stödmodellen – den kommer att hjälpa till att sortera frågorna och tydliggöra vad som behöver utvecklas och vad som redan fungerar bra.
• Utgå från verksamheten, chefsrollen och frågan ”vilket stöd behöver vi för att klara kraven, verksamheten eller målen?”
• Gör överenskommelser om det som kan lösas på ledningsgruppsnivå. Sådant ni inte råder över måste föras uppåt i organisationen.

Eva Linér är en del av Komlitt Akademi med Arbetsmiljöutbildning för chefer

 

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!