2020-01-08 14:52
Komlitt

Kompetensutveckling är ett begrepp du säkert hör ofta. Ibland tar den sig andra kläder: kompetensförsörjning, kompetensutbildning, kompetensökning; reskilling och upskilling är också begrepp som hörs allt oftare. Även strategisk kompetensförsörjning dyker upp med jämna mellanrum. Där de första begreppen handlar om individens kompetens handlar den strategiska kompetensförsörjningen om organisationens förmåga att säkerställa att kompetensbehovet alltid är tillgodosett.

I det här blogginlägget benar vi ut vad kompetensutveckling är och varför det är viktigt att du håller koll på att du får den kompetensutveckling du behöver. Den strategiska kompetensförsörjningen behandlar vi vid ett senare tillfälle. Men vad är kompetensutveckling?

Jo, det är att inhämta nya kunskaper som behövs för att klara av dina arbetsuppgifter, oavsett om det är gamla eller nya sådana. Världen omkring oss förändras snabbare och snabbare vilket ställer krav på oss. Så kompetensutvecklingen är verkligen viktig för medarbetarna i både privat som offentlig sektor – och oumbärlig för organisationen. 

Olika sorters kompetensutveckling

Kompetensutveckling kan ske på olika sätt vid olika platser. Det är till exempel inte ovanligt att medarbetare byter kunskaper och erfarenheter med varandra vid informella möten. Låt det vara vid kaffeautomaten, när ni krockar i korridoren eller på pendeltåget hem. Den här sortens kollegiala lärande är viktig för dig och organisationen eftersom den innebär att kunskap stannar kvar och fördjupas hos medarbetarna. Med tanke på hur vanligt det är att byta arbetsgivare idag är det en utmaning för organisationerna att behålla kunskap.

De allra flesta, när de tänker på kompetensutveckling, tänker på en formell kurs eller föreläsning, som ofta tar plats fysiskt. Men det kan lika gärna ske digitalt on demand eller på distans. Huvudsaken är att kompetensutvecklingen tillgodoser medarbetarens och i förlängningen organisationens behov. Ibland behöver det inte ens vara en kurs, utan att du läser en forskningsartikel eller en kollar på en tutorial på YouTube. Det beror helt och hållet på vilken typ av kunskap du måste skaffa dig.

Däremot är det viktigt att du och verksamheten öppnar upp för fler sätt att kompetensutveckling än kurser. När konceptet får innehålla mer än kurser är det ingen som behöver titta snett på dig för att du googlar, kollar instruktionsfilmer eller läser en kurs på distans. Så länge det blir kunskap du kan omsätta till kompetens i ditt arbete är det bra nog!

Vem ska planera kompetensutvecklingen?

Om detta tvistar de lärde. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att se till att varje medarbetare har den kompetens som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Samtidigt är det ofta upp till medarbetaren att hålla koll på omvärldens utveckling, särskilt i en organisations som mer och mer går mot en tillitsbaserad styrning.

Vem som kommer med beslutet om kompetensutveckling kan variera utifrån verksamhet, särskilt inom den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. Kanske är det lättare för en samordnare att be om en kurs i ett av de besvärliga IT-systemen än det är för stödpedagogen att be om en kurs i TAKK. Men våga fråga! Du vill ju utföra ditt uppdrag på bästa sätt, samtidigt som du är den med bäst insikt i vad du behöver. Möjligheten att själv komma med förslag på vilken kompetensutveckling är ett sätt att känna dig autonom och delaktig i ditt arbete. Visste du att den som tar ansvar för sin kompetensutveckling känner sig mer nöjd med sin yrkesroll och trivs bättre på arbetsplatsen? Det är värt att reflektera över.

Så vet du att din nya kunskap blir en del av din kompetens

Men när kommer den nya kunskapen andra till godo? Först när du får möjlighet att omsätta kunskapen till faktisk handling! Kompetens är kunskap som omsätts i handling. Därför måste det finnas utrymme att börja använda de nya metoderna. Det tar lite längre tid än att gå på rutin men är lätt värt det. Så du, när du kommer tillbaka efter din kompetensutveckling är det bra att ta dig tiden att omsätta din nya kunskap till praktik. Låt det ta tid. Påtala för din arbetsgivare om du tycker att utrymme saknas.

Det är särskilt viktigt att arbetsgivaren ser till att det finns utrymme för dig och dina kollegor att använda er nya kompetens. Faktum är att det tar tid innan dina nya kunskaper blir till dina nya rutiner. Ofta behöver du vända och vrida på kunskaps-legobitarna för att få dem att passa in i din arbetsvardag – här måste arbetsgivaren ge dig utrymmet du behöver.

Kom ihåg!

  • Kompetensutveckling är en del av verksamhetens kompetensförsörjning, och viktigt för dig!
  • Kompetens är kunskap som omsätts i handling, och gör att du kan utföra ditt uppdrag på bästa sätt.
  • Kompetensutveckling är mer än kurser. Det är samtal med kollegor, instruktionsfilmer och distanskurser; att läsa en bok, en rapport och att reflektera.
  • Både du och din arbetsgivare ska planera för kompetensutveckling eftersom ni har olika perspektiv.
  • Var inte rädd för att be om kompetensutveckling! Du är faktiskt experten på ditt uppdrag, och vet vad du och verksamheten behöver.