10/10

Idag är Anna Cederqvist kommundirektör i Vara kommun. Hon har ett brett samhällsintresse och är särskilt intresserad av de kommunala frågorna.

– Jag har arbetat under nästan hela mitt yrkesliv i demokratibranschen, ser det offentliga uppdraget som så viktigt att vårda och utveckla.

Det har tagit drygt 100 år att bygga upp den kommunala självstyrelsen och lokala demokratiska organisationer. Vi har en långtgående decentralisering av makt till invånarna i Sverige, i och med den kommunala självstyrelsen. För att en demokrati ska fungera krävs både spelregler att följa och kunskap om dessa spelregler.

– Jag märkte att det saknades en lättläst bok som förklarade de grundläggande reglerna för hur kommunens styrs samt om ekonomi och verksamhet. Kunskap är nyckeln till att få en väl fungerande demokratisk organisation.

Den vanligaste utmaningen för den som ska läsa

– Det är nog att se vilka områden som kommunen ansvarar för och var gränserna går mellan regionens uppdrag och det statliga uppdraget. Vidare tror jag också att det kan vara svårt att se betydelsen och storleken på en enskild fråga i förhållande till helheten. Det beror på att man har ett begränsat ansvar inom exempels nämnd, och då fokuserar man oftast på den nämndens frågor. Men det är viktigt att samspela med andra nämnder och bolag för att på det sättet maximera kommunnyttan.

Lösningen? Kompetensutveckling.

–  Att skaffa kunskap tar ju alltid lite tid i anspråk. Men det är en bra investering. Jag tycker man ska läsa boken om kommunen – 290 byggstenar i demokratin. Sedan följa på med boken om kommunal ekonomi. Då har man en bra grund och en förståelse för kommunens verksamhet, organisation och ekonomi och möjlighet att skapa en helhetssyn.

Anna Cederqvists tre bästa råd till er som ska sätta er in i kommunens styrning

  1. Läs på!
  2. Läs de viktigaste strategiska styrdokumenten översiktligt, dvs vision- och måldokument och budgeten för kommande året, den kommunala översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet och gärna den senaste årsredovisningen. Jag tycker också att man kan läsa sin kommuns reglementen och den egna nämndens delegationsordning. Jag lovar – det är väldigt roligt när man läser 
  3. Ta sikte på en mer erfaren kollega – intervjua den personen om kommunen och hur den styrs. Och utforska vilka viktiga frågor som finns på agendan nu och om 10 år inom din kommun!