2023-08-31 14:33
Annika Särnö

Annika Särnö aktuell med boken Bemanningsekonomi. 

I all schemaläggning som görs behöver man ha ett verksamhetscentrerat arbetssätt och tankesätt. Vad betyder då det? Jo, att man utgår från brukarnas behov och sätter dessa i centrum – och utifrån det gör verksamhetsanpassade scheman. Man behöver sedan lägga till medarbetarperspektivet och se vad som är hållbart för medarbetarna.

Ta med livsperspektivet i schemaläggningen

När det gäller medarbetarna är det bra om man tar med sig ett livsperspektiv i beräkningen. Med det menar jag att livet har många skeden. Om man tar pensionsåldern som exempel höjs den hela tiden och kanske ännu mer framöver. Alla individer måste ha möjlighet att leva ett bra liv när man avslutat sitt yrkesliv även om man har en högre ålder vid pensionen än andra hade för några år sedan. Detta behöver man ha med sig när man tänker hållbar schemaläggning, men även när man jobbar mot en resa där heltid som norm är målbilden.

Heltid som norm är en del av livsperspektivet

Heltidsresan är en annan aspekt av att tänka långsiktigt och över ett helt liv för våra medarbetare. Man bör kunna leva på den pension som man får ut efter ett helt yrkesverksamt liv och för att kunna göra detta så behöver man arbeta heltid för att få ut så mycket som möjligt i sitt pensionskuvert. Det är en del av ett mer jämställt samhälle som de flesta av oss vill ha.

Stå upp för de viktiga insatserna

Vi måste sträva mot att folk med stolthet går in i yrken där vi är till för våra samhällsmedborgare på olika sätt inom offentlig sektor. En förutsättning för det är att vi står upp för hur viktiga dessa insatser är, och det innebär att vi inte kan anpassa oss hela tiden efter alla andra yrken i vårt samhälle. Visst ska även vi kunna anpassa oss vad gäller schemaläggningen men idag kan man se att det oftast är våra yrkesgrupper som anpassar sina scheman för att den andra parten har ett ”viktigare” yrke där anpassning absolut inte kan förekomma. Här äger vi frågan att skapa förändring för de yrkeskårer som finns inom offentlig verksamhet och behöver hjälpa dem att stå upp för sina rättigheter.

Kom ihåg att du hanterar skattemedel

Det gäller dock fortfarande att ha i åtanke att vi hanterar skattemedel för att finansiera dessa offentliga verksamheter där pengarna även ska gå till personalresurser och den tillhörande kostnadsbilden. Det är av viktigt att vi förvaltar skattemedlen på bästa sätt, med god kvalitet och så kostnadseffektivt som möjligt. Längre fram i boken kommer vi fördjupa oss i just detta och hur man gör det på ett bra sätt utan att tappa i kvalitet på vägen eller få stora kostnadsökningar i verksamheternas ekonomiska resultat.

Tittar vi sedan på heltidsresan och hur vi ska kunna genomföra den så kostnadseffektivt som möjligt krävs det kunskap för att inte skapa enorma hål i ekonomin. Om vi fortsatt tar in timvikarier i samma utsträckning som tidigare och dessutom har ordinarie medarbetare på plats när verksamheten inte har ett behov av det, enbart i syfte att fylla upp tjänst­göringsgraderna med tjänstgöringstid, får vi en kostnads­ökning som är både orimlig och ohållbar för verksamheterna.

Strategiska perspektiv ger en hållbar schemaläggning

När vi sedan kommer till arbetsmiljön så skapar ett strategiskt perspektiv en hållbar schemaläggning och även ett hållbart liv med god kvalitet hela vägen. Visst kan det uppstå motgångar på livets väg som en arbetsgivare inte kan ta höjd för. Däremot kan vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för att man ska kunna arbeta inom sitt yrke även om det är svajigt i andra delar av livet. Dock måste vi ha med oss att alla anpassningar som vi gör i scheman för att underlätta för medarbetarna är det andra medarbetare som får betala för på något sätt. Men med god personalkontinuitet ger vi goda förutsättningar för alla medarbetare att tjänstgöra genom att i alla fall skapa en stabilitet i arbetet. Att då bedriva en verksamhet där man bemannar med timvikarier i stället för att ersätta vakanser och längre frånvaroperioder med månadsvikarier är inte alls främjande för de medarbetare som är kvar i verksamheten och som ska bedriva den med god kvalitet.

 

Sparrprocessdiagrammet kommer att finnas med genom boken, och visar den process som bör följas för en hållbar bemanningsekonomi. Det här är inte en process där man kan välja vilka delar man vill göra och sedan hoppa över andra. För att få ett bra resultat måste man gå in i och följa hela processen från början till slut. Att bara göra vissa delar av processen kan resultera i att man skapar en förändringstrött organisation där man tappar viljan och engagemanget, och det är inget vi vill åstadkomma.