2019-09-05 16:16
Komlitt

I maj 2018 tog Helsingborgs kommunfullmäktige ett beslut om en tillitsbaserad styrmodell för Helsingborgs politiska styrning. Visionen Helsingborg 2035 säger nämligen att Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och pulserande staden för både människor och företag. För att nå dit krävs ett samspel präglat av förtroende mellan politik, tjänstepersoner, invånare och företag.

– Den förändrade styrmodellen har en enkel struktur som gör politikens prioriteringar mycket tydligare. Som en följd av detta har stadens förvaltningar gemensamt utvecklat en ny verksamhetsstyrning som stödjer stadens chefer att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten, säger Palle Lundberg, stadsdirektör.

Helsingborg ska både tänka och göra nytt. Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna har inneburit stora förändringar för hur vi lever våra liv. Bland annat sker de tekniska framstegen i ett snabbt tempo, vilket ökar förväntningarna på den offentliga sektorn.

– Samtidigt kommer det nya utmaningar som tillsammans med gamla måste lösas. Ska vi upprätthålla kvaliteten på välfärdstjänsterna måste vi tänka och göra nytt inom alla verksamhetsområden. Då ska självklart vår struktur och styrning anpassas så att den tar tillvara på invånarnas och medarbetarnas engagemang och förmågor, säger Palle Lundberg.

Ett sätt att möta utmaningarna är att främja samverkan inom och mellan stadens verksamheter och andra aktörer. De som bäst kan lösa utmaningen får förtroendet att göra det – tillsammans. Därför tar man alltid ett utifrånperspektiv när man ska utveckla en tjänst och ser till att involvera invånaren som använder tjänsten.

– När Helsingborg har en tillitsbaserad styrning har vi fokus på behoven hos invånaren och på verksamhetens uppdrag. Samtidigt tar vi tillvara på medborgarens och invånarens förmågor och engagemang när vi ger ett utökat ansvar och handlingsutrymme för både medarbetare och chefer. Då går det lätt och snabbt att prova nya arbetssätt och lösningar, avslutar Palle Lundberg.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!