2020-11-04 15:41
Louise Ardoris

Louise Ardoris tar sig an utmanande beteenden i sin nya bok Ett svar i taget. Utmanande beteenden är inte en egenskap utan ett symtom på att personen hamnat i en situation hen inte kan hantera just nu. Som omsorgspersonal är det ditt ansvar att hitta vad det är som pressar personen till ett utmanande beteende. Med det sagt lämnar vi över till Louise Ardoris svar på fyra vanliga frågor om just utmanande beteenden. Häng med!

Fråga: Vad är det första man behöver veta om utmanande beteenden?

Uttrycket utmanande beteenden är översatt från engelskans Challenging behaviours och kan beskrivas som beteenden som omgivningen utmanas av. Vi brukar definiera utmanande beteenden som beteenden som är skadliga och/eller kraftigt begränsande för personen eller andra. Det är beteenden som påverkar livskvaliteten negativt.

Utmanande beteenden är inte en egenskap, man är inte ”en sådan som har utmanande beteenden”, utan är symptom, eller just beteenden. Vi kan alla få utmanande beteenden om vi befinner oss i en situation som vi inte kan hantera. Dessa beteenden uppstår när vi, med de resurser vi har, inte kan hantera de krav situationen ställer på oss. Om man till exempel inte kan prata och inte har fått kommunikationshjälpmedel för att säga det man behöver, så kan stressen och frustrationen över att inte kunna kommunicera göra att personen får just utmanande beteenden.

Utmanande beteenden uppstår av en anledning, och det är vårt ansvar att se till att de inte längre behövs.

Fråga: Om man vill att en person ska ha schema, men personen inte vill utan plockar ner eller river sönder bilderna, vad gör man då?

För det första så bör man inte ha som mål att en person ska ha schema. Man bör istället ha som mål att personen vet vad som ska hända, har överblick över sin dag, och så vidare. Om man har som mål att en person ska ha ett schema så blir resultat ofta att man till exempel tar fram ett schema bestående av bilder, utan att ha gjort en kartläggning av om personen förstår bilder eller inte. Sedan gnetar man på med det, och utvärderar inte riktigt om personen faktiskt förstår sitt schema eller inte. Personen har ju ett schema och det var det som var målet.

Om personen har ett schema som denne inte förstår så kan personen inte heller vara med och påverka och bestämma själv vad som ska sitta på schemat, det vill säga hur dagarna ska se ut. Om man istället har som mål att personen ska veta vad som ska hända så kommer man hela tiden att stämma av mot det målet och göra de justeringar som behövs för att personen ska ha stenkoll på sin dag.

Fråga: Vad ska man tänka på när man möter utmanande beteenden?

Det viktigaste att tänka på är att utmanande beteenden uppstår av en anledning och är meningsfulla. De säger oss att personen just nu inte har de resurser som krävs för att kunna hantera situationen på ett annat sätt. Om man är omsorgspersonal är det också viktigt att komma ihåg att det är vi som behöver hitta en lösning på det problem som har gjort att det utmanande beteendet har uppstått. Det är en viktig del av vårt arbete. Vi har inte rätt att gå och vänta på att personen med funktionsnedsättning ska lösa det på egen hand. Det är våran skyldighet att jobba för att hitta lösningar som gör att personen har så bra strategier, hjälpmedel och tillvaro att utmanande beteenden inte behövs.

Fråga: Vad kan man göra för att förebygga utmanande beteenden?

Utmanande beteenden är meningsfulla, de är ett uttryck för att det är något som inte stämmer för personen eller att personen inte har tillräckligt med resurser för att hantera en viss situation. Vårt mål är så klart att personen ska må bra och ha det bra, och genom att lösa personens problem kan vi förebygga att personen behöver ha utmanande beteenden.

Exakt vad varje person behöver är individuellt, men generellt kan man säga att när det gäller personer med till exempel autism och intellektuell funktionsnedsättning så behöver man ofta arbeta med att skapa förutsägbarhet, skapa möjligheter för personen att kommunicera och påverka, och ha ett anpassat bemötande. I boken Ett svar i taget skriver jag mycket mer om detta.