Sofia Gustavsson

Sofia Gustavsson är socionom och processledare i Individens behov i centrum - IBIC. Sofia arbetade med införandet av Individens behov i centrum i Partille kommun hösten 2014 - juni 2016. Hon var delaktig i planeringen av införandet av Individens behov i centrum samt metodstöd i kommunen.

Sedan hösten 2016 driver Sofia eget företag där hon erbjuder utbildning och stöd i implementeringen av IBIC. Hon har utbildat biståndshandläggare och LSS-handläggare i IBIC samt kommunpolitiker och utförarverksamheter i kommunal och privat regi. 

 

"Sofia förmedlade sin gedigna kunskap på ett pedagogiskt, tydligt och inspirerande sätt vilket underlättade införandet av IBIC"

Agneta Midsäter och Anna Boman Gottfridsson
Partille Kommun

Föreläsning

Kom igång med IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, omfattar alla vuxna personer oavsett funktionsnedsättning som behöver stöd i sin livsföring utifrån SoL eller LSS. Personal i utförarverksamheter har behov av utbildning i arbetssättet IBIC. De ska arbeta med brukarna utifrån beviljade insatser och det målinriktade uppdrag som skickats i beställningen. Arbetssättet IBIC blir ett verktyg i utformandet av genomförandet.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt för social dokumentation framtaget av Socialstyrelsen. Arbetssättet bidrar till att det tydligare beskrivs i dokumentationen vad den enskilde har för behov av stöd och vad han eller hon själv kan klara av i olika aktiviteter. IBIC utgår från ICF - Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, framtagen av WHO. ICF utgör det gemensamma språket i arbetssättet Individens behov i centrum.

 

När Individens behov i centrum är infört så ökar rättssäkerheten i ärendehanteringen inom vård- och omsorg.

Att förstå uppdraget, att kunna skriva genomförandeplaner och löpande journalanteckningar är viktig kunskap att ha och att kunna tillämpa. Utan utförarverksamheter som har denna kunskap faller helheten i arbetssättet och fördelarna med metoden uteblir.

Föreläsningens fokus

 • Vad är IBIC?
 • ICF – det gemensamma språket i vård och omsorg
 • Genomförandeplaner och journalanteckningar
 • Rättssäkerhet i ärendehantering

Villkor vid distans

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen sker på distans via videochat.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid föreläsning på distans

 • Deltagarna kan använda Zoom eller likvärdig videochat.
 • Deltagarna kan sitta ostört under föreläsningen.

Villkor vid sammankomst

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen kommer till er verksamhet.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid sammankomst

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord.
 • Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar.
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ.
 • Penna och block till deltagare.
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus.
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken.