Malin Stihl

Malin Stihl är en erfaren utbildare och handledare i socialt arbete med unga vuxna. Hon utbildar bland annat i Motivational Interviewing – Motiverande samtal på svenska. Hon är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Att påminna om relationens och bemötandets betydelse för att ge klienterna rätt förutsättningar för förändring är grundläggande i Malins arbete. 

 

Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungerar.

Föreläsning

Introduktion till Motiverande samtal

Utifrån levande exempel presenteras MI i teori och praktik. MI:s utgångspunkter så som de formuleras i MI-andan gås igenom och du får också lära dig BÖRS, samtalstekninken i MI. Avslutningsvis presenteras värdefulla verktyg som går att omsätta i praktiskt förändringsarbete.

Föreläsningens fokus

 • Vad är egentligen Motiverande samtal?
 • MI-andan – hjärtslaget i MI 
 • De fyra processerna i MI 
 • Samtalstekniken BÖRS 
 • MI i praktiken 
 • Verktyg som underlättar

Villkor vid distans

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen sker på distans via videochat.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid föreläsning på distans

 • Deltagarna kan använda Zoom eller likvärdig videochat.
 • Deltagarna kan sitta ostört under föreläsningen.

Villkor vid sammankomst

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen kommer till er verksamhet.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid sammankomst

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord.
 • Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar.
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ.
 • Penna och block till deltagare.
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus.
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken.