Louise Bringselius

Specialiserad i styrning, organisering, organisationskultur och ledarskap i offentlig sektor. Forskning i gränslandet mellan företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och filosofi.

Louise är bland annat filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Har ett forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte och leder Akademins tillitsnätverk som är en idéburen fortsättning på Tillitsdelegationens arbete.

 

"Fantastiskt intressant innehåll och professionellt framförande."

Citat från deltagare

Föreläsning

Vägar till en god kultur - Tillit, lärande och etik

En föreläsning som riktar sig till både forskare och praktiker och tar sikte på hur offentliga organisationer arbetar för att skapa en god organisationskultur. Vill vi att tillit till professionerna ska vara utgångspunkten måste arbetet bedrivas på andra sätt än idag, menar Louise Bringselius.

För att skapa organisationer där människor mår bra och uppnår goda resultat är det nödvändigt att arbeta aktivt för en organisationskultur med tillit och öppenhet, där anställda ständigt utvecklar sitt professionella omdöme. Samtidigt tyder mycket på att tilliten till ledning och chefsled ofta har minskat, snarare än ökat, av traditionella sätt att bedriva värdegrundsarbete.

I denna föreläsning diskuterar Louise Bringselius vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv och med organisationsforskningen som utgångspunkt. Ett viktigt budskap är att vi behöver flytta fokus från värderingar till beteenden och utgå i högre grad från lokala behov. Ledning och chefer har en viktig roll som etiska förebilder. Det behöver också finnas en grundläggande förståelse för de rättsliga och humanistiska principer som förenar alla samhällets organisationer, inte minst i offentlig sektor.

Även närliggande begrepp behandlas, såsom klimat, organisatorisk identitet, värdegrund och värderingsstyrda organisationer.

Villkor vid distans

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen sker på distans via videochat.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid föreläsning på distans

 • Deltagarna kan använda Zoom eller likvärdig videochat.
 • Deltagarna kan sitta ostört under föreläsningen.

Villkor vid sammankomst

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen kommer till er verksamhet.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid sammankomst

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord.
 • Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar.
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ.
 • Penna och block till deltagare.
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus.
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken.