Johan Berger

Johan Berger har etablerat sig som en av Sveriges mest efterfrågade och anlitade föreläsare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård på tema kommunikation och relationer på arbetstid. Han är född och bosatt i Linköping på den vindpinade Svenska Östgötaslätten men har också bott ett antal år i Stockholm. Med en 30 årig yrkesresa inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård han startade som grön tonåring arbetar Johan sedan 2010 i rollen coach för att ledare och medarbetare ska trivas och fungera så bra som möjligt i sina uppdrag.

 

"Johan är den enda föreläsare jag vet som fått 50 personer att dansa disco vid dagens slut"

Ann-Katrin Hansson
Verksamhetschef, Infektions- & lungkliniken Sörmland Mälarsjukhuset

Föreläsning

Relation och kommunikation på arbetstid

I den här interagerande föreläsningen på en halvdag lär vi oss tillsammans verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer på jobbet i det mellanmänskliga.

I den här interagerande föreläsningen på en halvdag lär vi oss tillsammans verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer på jobbet i det mellanmänskliga. Genom övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi med reflektion, relation och känsla. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva.

Föreläsningens fokus

 • Känslor, relationer och reflektion på jobbet
 • Verksamma metoder för att verkligen kommunicera på jobbet
 • Utmana mönster och kulturer med hjälp av ett utvecklingsinriktat lärande
 • Finurliga betraktelser med glimten i ögat

Villkor vid distans

Villkor vid föreläsning på distans

 • Johan kommer till er för genomförande på plats. Ni sänder däremot föreläsningen över Teams eller liknande.
 • Beställaren tillhandahåller en tekniskt kunnig person som är med Johan i lokalen för att sköta tekniken.
 • Ni kör med öppen mikrofon och bild under föreläsningen för att underlätta för interaktion.

 

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
Utbildningen sker på distans via videochat.
Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
Böcker ingår till alla deltagare.
Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

Villkor vid sammankomst

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen kommer till er verksamhet.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid sammankomst

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord.
 • Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar.
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ.
 • Penna och block till deltagare.
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus.
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken.