Eva Linér

Eva Linér har lång erfarenhet av arbete med lednings- och organisationsfrågor i olika verksamheter och roller; i företagshälsovård, som organisationskonsult, som arbetsmiljöinspektör, som chef och med arbetsgivarfrågor. Hennes synsätt är att i alla frågor som berör arbetslivet finns det bärighet på arbetsmiljö och hon är en mycket erfaren utbildare som anpassar utbildningar till syfte och målgrupp, gör praktik av teorier och varvar övningar med föreläsning.

 

"Hos mig finns en stark övertygelse om sambandet mellan arbetsmiljö och produktivitet. Det ger mig drivkraft att inspirera och utbilda kring dessa frågor."

Föreläsning

Arbetsmiljöutbildning för chefer

För en bra och effektiv verksamhet krävs motiverade medarbetare med rätt förutsättningar och god arbetsmiljö. Alla chefer vet och vill arbeta med detta men saknar ibland resurser och verktyg. Chefens egen arbetsmiljö är en nyckel i detta arbete.

Kraven på arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljöarbete är stora. Sedan några år tillbaka är det stort fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och på balansen mellan krav och resurser som kan skapa stress. Hos chefer finns det oftast mycket hög medvetenhet om att bra god arbetsmiljö och bra verksamhet hänger ihop och viljan är stor att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Det går att utveckla både verksamhet och arbetsmiljö med samma verktyg. Utgångspunkten för utbildningen är chefens egen arbetsmiljö och det arbetssätt som vi använder för att titta på den är samma som kan användas för att utveckla medarbetarnas arbetsmiljö.

Föreläsningens fokus

 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Stress och stöd på arbetsplatsen
 • Verktyg för undersökning och åtgärder
 • Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Ansvar och roller

Villkor vid distans

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen sker på distans via videochat.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid föreläsning på distans

 • Deltagarna kan använda Zoom eller likvärdig videochat.
 • Deltagarna kan sitta ostört under föreläsningen.

Villkor vid sammankomst

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen kommer till er verksamhet.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid sammankomst

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord.
 • Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar.
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ.
 • Penna och block till deltagare.
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus.
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken.