Anna Melle

Anna Melle skräddarsyr sin föreläsningar helt utifrån målgruppen och kundens önskemål. Styrkan i föreläsningarna ligger i hennes kunskap och erfarenhet av människor med olika kulturer och konflikter som kan uppstå dem emellan. Föreläsningarna berör kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och patientbemötande inom vården. Hon har arbetat som tolk i många år och har mer än 40-års erfarenhet av integration.

 

"Störningar försvinner verkligen när de kommer upp i ljuset. Stort tack för din föreläsning hos oss."

Malin Johansson
Verksamhetschef Kirurgkliniken Höglandssjukhuset, Region Jönköpings län

Föreläsning

Interkulturell kompetens i vård och omsorg

Alltfler äldre vårdas inom den kommunala omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas.

Sverige är idag ett mångkulturellt land, med många olika religioner och språk. Så kommer det också att förbli - därför behövs ökad kunskap om likheter och olikheter. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas. Föreläsningen belyser på ett lättfattligt sätt några av de kulturkrockar som ofta uppstår inom vården och omsorgen om äldre.

Föreläsningens fokus

 • Vad är interkulturell kompetens?
 • Att åldras i främmande land
 • Skillnader och likheter i synen på vård och omsorg
 • Kommunikation på ”rätt nivå”
 • Konkreta tips och råd på hur du hanterar besvärliga situationer och vänder dem till något positivt?

Villkor vid distans

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen sker på distans via videochat.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid föreläsning på distans

 • Deltagarna kan använda Zoom eller likvärdig videochat.
 • Deltagarna kan sitta ostört under föreläsningen.

Villkor vid sammankomst

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen kommer till er verksamhet.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid sammankomst

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord.
 • Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar.
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ.
 • Penna och block till deltagare.
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus.
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken.