Anita Edvinsson

Anita Edvinsson är författare, konsult och utbildare med inriktning mot verksamhetsutveckling, ledningssystem och patientsäkerhet. Hon är också verksam som chefscoach samt utbildare i medvetet ledarskap. Förutom ordentliga efterforskningar baserar hon sitt författarskap och sin konsultation på sin erfarenhet som verksamhetschef, vårdutvecklare och specialistsjuksköterska i landstingsdriven, kommunal och privat vård. Drivkraften är hennes starka passion för säker, värdig och resurseffektiv vård och omsorg. 

 

"Bli rustad med mod och medvetenhet för att leda din verksamhet från ett ekorrhjul till ett pariserhjul!"

Föreläsning

Medvetet ledarskap

Precis som en karta, kommer denna föreläsning vägleda dig till viktiga insikter och ge dig verktyg för medvetet ledarskap. Innehållet bygger på såväl senaste forskning som erfarenhet och beprövade metoder. Korta teoripass varvas med praktiska övningar som kommer ge dig djupa insikter och konkreta verktyg.

Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre? Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas? Säger dina medarbetare en sak men gör något annat?
Då är du en av många chefer som hamnat i ett ekorrhjul.
Precis som en karta, kommer denna föreläsning vägleda dig till viktiga insikter och ge dig verktyg för medvetet ledarskap. Innehållet bygger på såväl senaste forskning som erfarenhet och beprövade metoder. Korta teoripass varvas med praktiska övningar som kommer ge dig djupa insikter och konkreta verktyg. Vid resans slut kommer du vara rustad i mod, och medvetenhet för att leda din verksamhet från ett ekorrhjul till ett pariserhjul.

Föreläsningens fokus

• Samarbete, kommunikation och inre ledarskap
• Kunskap och verktyg för att jobba smartare
• Hur påverkar känslor hur vi jobbar?
• Skilj på regler och värden!

Villkor vid distans

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen sker på distans via videochat.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid föreläsning på distans

 • Deltagarna kan använda Zoom eller likvärdig videochat.
 • Deltagarna kan sitta ostört under föreläsningen.

Villkor vid sammankomst

En föreläsning/utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor.
 • Utbildningen kommer till er verksamhet.
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen.
 • Böcker ingår till alla deltagare.
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen.
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen.

 

Villkor vid sammankomst

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord.
 • Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar.
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ.
 • Penna och block till deltagare.
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus.
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken.