Workflow – hållbar och effektfull på jobbet

Utbildningen hjälper dig att öka din förmåga att jobba hållbart med fokus på de du är till för. Utbildningen passar dig som har ett arbete som ställer krav på självledarskap. Du har en yttre ram att förhålla dig till men behöver själv arbeta upp en struktur för hur du får rätt saker gjorda, på ett smart sätt. Vi jobbar med att hitta dina brain- och timehacks – hur just du blir mer hållbar utifrån dina specifika förutsättningar!

Kursens fokus

Dag 1 Hjärnsmart

• Använd krav-kontrollmodellen för att minska ohälsorisker
• Från novis till expert och livslångt lärande
• Bli hjärnsmart - förstå din hjärna och hitta sätt att hacka den, skapa skydd mot skadlig och långvarig stress.

Eget arbete mellan dag 1 och 2

• Ringa in ditt grunduppdrag
• Gör en tidsstudie

Dag 2 Tidssmart

• Utforska din tidsanvändning för att få insikter om förändringsbehov.
• Arbeta tidssmart, bekämpa tidstjuvar, skapa en tidsbudget och bli tidsrealist.
• Skapa ett personligt planeringssystem med ALPA för att få rätt saker gjorda.
• Smarta och avlastande arbetssätt i Outlook.

Läs mer

Du lär dig att:

 • förstå hur du fungerar och hur du kan dra fördelar av ditt system
 • förstå hur kompetens utvecklas och hur du kan rigga för ett livslångt lärande
 • metoder för att minska stress i vardagen
 • metoder för att få mer tid över, kunna arbeta i ett hälsosamt tempo
 • vidga din förståelse för ditt grunduppdrag och vad din tid kan och bör räcka till
 • analysera din tidsanvändning och hitta förbättringsområden
 • identifiera och eliminera tidstjuvar
 • metoder för att anteckna, planera, prioritera och agera proaktivt i vardagen
 • få Outlook att arbeta till din fördel
Läs mer

Kursen passar dig som:

 • arbetar som chef/arbetsledare
 • arbetar som utvecklingsledare/kvalitetsutvecklare/verksamhetsutvecklare
 • arbetar som projektledare
 • arbetar som handläggare
 • har ett annat arbete som ställer krav på ett utvecklat självledarskap
Läs mer

Kursens upplägg:

Kursen pågår under två heldagar med tre veckor för eget arbete mellan.

Läs mer