Johan Berger har etablerat sig som en av Sveriges mest efterfrågade och anlitade föreläsare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård på tema kommunikation och relationer på arbetstid.

Relation och kommunikation på arbetstid

I den här interagerande föreläsningen på en halvdag lär vi oss tillsammans verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer på jobbet i det mellanmänskliga.

Föreläsningens fokus

• Känslor, relationer och reflektion på jobbet
• Verksamma metoder för att verkligen kommunicera på jobbet
• Utmana mönster och kulturer med hjälp av ett utvecklingsinriktat lärande
• Finurliga betraktelser med glimten i ögat

Läs mer

I den här interagerande föreläsningen på en halvdag lär vi oss tillsammans verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer på jobbet i det mellanmänskliga. Genom övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi med reflektion, relation och känsla. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva.

Vad andra tycker

”Inget av det man säger är fel, med Johans hjälp och vägledning har allt en betydelse. Johan är den enda föreläsare jag vet som fått 50 personer att dansa disco vid dagens slut”.
Ann-Katrin Hansson Verksamhetschef, Infektions- & lungkliniken Sörmland Mälarsjukhuset

Om föreläsaren

Johan Berger har etablerat sig som en av Sveriges mest efterfrågade och anlitade föreläsare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård på tema kommunikation och relationer på arbetstid. Han är född och bosatt i Linköping på den vindpinade Svenska Östgötaslätten men har också bott ett antal år i Stockholm. Med en 30 årig yrkesresa inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård han startade som grön tonåring arbetar Johan sedan 2010 i rollen coach för att ledare och medarbetare ska trivas och fungera så bra som möjligt i sina uppdrag.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken