Utbildning på uppdrag

Har ni utbildningar som behöver fräschas upp? Saknar ni tiden? Ta hjälp av oss för att till exempel:

  • Digitalisera utbildningar.
  • Uppdatera utbildningar efter era nya behov.
  • Producera nya utbildningar – digitala som hybrider.

Vi är experter på offentlig sektor och hjälper alla organisationer som har ett välfärdsuppdrag.

Digitalisera utbildningar

Era internutbildningar som främst består av stenciler och tid borta från verksamheten kan må bra av att bli en e-kurs.

  • E-kursen antingen behåller ni i vår lärplattform eller för över till er egen lärplattform. Välj vad som passar er bäst.
  • Vi bygger e-kursen på pedagogiska grepp som hjälper medarbetaren att hålla fokus och gå klart sin kurs.
  • Ni som behöver kan följa hur det går för era medarbetare.

Uppdatera utbildningar

Omvärlden förändras, uppdraget skiftar och ni behöver ny kunskap! Men de utbildningar ni redan har räcker inte längre till. Och när hinner ni uppdatera dem?

Vi hjälper er med det. Och kan även hjälpa er att identifiera de nya behoven.

Producera nya utbildningar

Om ni har identifierat ett utbildningsbehov tar ni hjälp av oss för att producera och genomföra utbildningen.

  • E-kurs, på plats eller hybrid? Inga problem!
  • Vi har ett nätverk av experter som vi kopplar in när behovet uppstår.

Hör av dig

Intresserad? Frågor? Idéer? Mejla till Peter Söderholm och resten av Komlitt kompetens. Vi hjälper dig få till en utbildningsinsats som gör skillnad.