Claes Jarlvi har utbildningsbakgrund som mellanstadielärare och ämneslärare. Lång erfarenhet av ledarskap, styrning, kvalitetsarbete och utveckling inom den kommunala sektorn. Har haft många olika utredningsuppdrag på övergripande nivå. God kunskap om samspelet med den politiska organisationen. Har anlitats som föreläsare sedan 2006 avseende ledarskap i den kommunala miljön, samt haft en mängd mentors- och coachande uppdrag.

Ny som chef – i kommunal verksamhet

Som ny chef i offentlig verksamhet måste man förstå vad det innebär att verka i en politiskt styrd organisation och att arbeta på uppdrag av medborgarna. Detta, liksom en god förståelse av vad ledarskap och medarbetarskap innebär, ger en bra start. Och för den som varit med längre kan en påminnelse om varför man en gång valde chefsbanan ge välbehövlig inspiration.

• Ledare och chefer är arbetsgivare och alltid förebilder
• Medarbetarnas betydelse – en laganda som medarbetarna vill vara delaktiga i.
• Att belöna och uppmuntra sina medarbetare.
• Gruppens betydelse. Ledningsgruppen som föredöme.
• Helhetens betydelse – vikten av att kunna sätta in saker i sitt sammanhang.

Läs mer

Om föreläsaren

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken