Medarbetarsamtal – varför sitter vi här egentligen?

I företag och organisationer förväntas chefer och medarbetare genomföra medarbetarsamtal. Ofta genomförs dessa samtal utan något klart mål eller syfte.

Föreläsningens fokus

• Medarbetarsamtal för verksamheten skull
• Medarbetarsamtal och arbetsmiljö
• Förberedelse
• Genomförande
• Efterarbete
• Medarbetarsamtal och andra samtal

Läs mer

Ofta har samtalen dessutom fokus på medarbetarens utveckling snarare än på verksamhetens utveckling. Den här föreläsningen utgår från arbetsgivarens uppdrag. Oavsett om det är en vinstdrivande eller politiskt styrd organisation utvecklas verksamheten konstant. Vi behöver fortlöpande arbeta med frågor som vad ska vi genomföra och vad behöver medarbetarna utveckla för att vi ska klara det?

Vad andra tycker

Om föreläsaren

Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt och har mångårig erfarenhet som förhandlare, rådgivare och arbetsgivarkonsult. Han har skrivit flera böcker om arbetsrätt, lönesättning och medarbetarsamtal. Bland annat Arbetsrätt – handbok för chefer.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken