Hur löser vi konflikter utan att dräneras på energi?

Intressemotsättningar uppstår ständigt i arbetslivet, frågan är bara hur vi hanterar dem. Sopar vi dem under mattan eller drar vi fram dem i ljuset? (trollet spricker som bekant i dagsljus). Som i livet i övrigt, ger träning ökad färdighet och en del av konflikthanteringens viktigaste pusselbitar erbjuds via denna föreläsning.

Föreläsningens fokus

• Hur kan vi identifiera att en konflikt är under uppsegling?
• Vad bör vi fokusera på i en konfliktsituation?
• Hur hanterar vi intressemotsättningarna utan att parterna går i försvar?
• Spelar det egna konfliktbeteende som chef /ledare någon roll, i en arbetsplatskonflikt?
• Hur förebygger vi att konflikter eskalerar?

Läs mer

Vi utgår från de fyra nycklarna förebygga, identifiera, lösa och hantera en konflikt och använder oss av boken Konflikt eller samförstånd, där de finns utförligt beskrivna. När det gäller en pågående konflikt undersöker vi var i konflikttriangeln (attityd, beteende, sakfråga) vi behöver agera, för att konflikten inte ska eskalera. Om konflikten har eskalerat tar vi reda på var i eskalationstrappan konflikten befinner sig. Vidare gör vi en teoretisk genomgång av metoden behovsbaserad problemlösningsmodell, samt en praktisk övning i metoden för att kunna hantera intressemotsättningar och konflikter som uppstår i det dagliga arbetet.

Vad andra tycker

"Aldrig kunde jag tro att öppenhet skulle skapa en sådan tillit. Trots att jag förhandlar runt om i världen, var detta en ny insikt”.

Om föreläsaren

Birgitta Bernhardsson arbetar som psykolog och organisationskonsult inom den privata och offentliga sektorn. I sin profession blir hon ofta inkopplad i arbetsgruppssammanhang när konflikter uppstått. Hon har även specialistkompetens inom konflikthantering.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken