Ledning och ledarskap för en personcentrerad hälso- och sjukvård

Många säger: ”Här har vi alltid satt patienten i centrum". Utifrån egna erfarenheter visar jag på att vården är fragmentiserad med bristfällig kontinuitet och med en organisation byggd på det löpande bandets principer. Utifrån detta förklarar jag vad personcentrerad vård är och hur personcentrerad vård behöver organiseras och ledas.

Föreläsningens fokus

• Personliga erfarenheter och upplevelser av tre månader på insidan av Skånes Universitetssjukhus.
• Jag klargör skillnaden mellan patient, diagnos och människa.
• Jag beskriver den hierarkiska organisationen och den maktobalans den sjuke befinner sig i
• Vad är en personcentrerad vård? Partnerskap med den sjuke, hälsoplan, bemötandet. Ingenting om mig, utan   mig.
• Hur genomför man den personcentrerade vården?
• Från: "Så här gör vi här" till "Hur vill du ha det".

Läs mer

Mina erfarenheter som anhörig bygger på en tremånaders period, då jag vistades på sjukhuset hos min sjuka fru fram till hennes död. Vi möttes inte av någon patientansvarig läkare eller kontaktsjuksköterska. Vi möttes av ett anonymt, underbemannat sjukvårdsmaskineri, i vilken alla sprang de fortaste de kunde, frustrerade.

Vi såg att varje klinik utgjorde ett eget stuprör, utan samverkan med andra kliniker. Vi noterade att vården var organiserad med mönster från bilfabrikernas löpande band. Vi märkte att kontinuiteten var så bristfällig att läkarna tvingas fokusera på kroppens mätbara funktioner. Patienten blev ansiktslös. Jag förstod att behovet av en personcentrerad vård var stort.

Vad andra tycker

"Hans-Inge Persson äger en alldeles unik förmåga att med stor precision och utifrån egen erfarenhet tala om vad det innebär att i praktiken införa personcentrerad vård. Här möter en röst som övertygar och som bidrar till utvecklingen mot en mänskligare vård."
- Bengt Kristensson Uggla, professor, Åbo Akademi.

Om föreläsaren

Hans-Inge Persson har en bakgrund som 15 år som kommunal förvaltningschef och 8 år som generaldirektör inom skolväsendet.

 • Ledamot av Gothenburg Personcentred Care:s (GPCC)
 • Personråd. Ledamot av Myndigheten för Vårdanalys Patient och anhörigråd
 • Ledamot av presidieutskottet för SKL:s nätverk för Hälsofrämjande sjukvård
 • Författare till böckerna ”Den inhumana vården”, ”Personcentrerad hälso- och sjukvård - rapport från verkligheten”, ”Tillitsfulla samtal i vård och omsorg" och kommande ”Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken