Kränkande särbehandling, diskriminering eller bara skitprat?

Kränkningar kan uppstå i många situationer, Exempelvis att läraren kränker elever, att omsorgspersonal kränker vårdtagare eller att vi blir kränkta på olika sociala medier.

Föreläsningens fokus

• Vad är kränkande särbehandling v/s trakasserier?
• Eller är det skitprat?
• Skyldighet att arbeta förebyggande
• Värdegrund via anställningsavtalet
• Arbetsgivarens utredningsskyldighet

Läs mer

I arbetslivet upplever många chefer och skyddsombud att det är svårt att dra gränsen mellan kränkning och arbetsledning. Den här föreläsningen visar hur chefen ska agera som en tydlig arbetsgivare utan att det leder det till kränkande särbehandling, hur skyddsombudet ska agera i dessa frågor samt vad det finns för skillnader (och likheter) mellan kränkning utifrån arbetsmiljölagstiftningen och trakasserier utifrån diskrimineringslagstiftningen.

Vad andra tycker

Om föreläsaren

Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt och har mångårig erfarenhet som förhandlare, rådgivare och arbetsgivarkonsult. Han har skrivit flera böcker om arbetsrätt, lönesättning och medarbetarsamtal. Bland annat Arbetsrätt – handbok för chefer, Arbetsmiljö – handbok för chefer och skyddsombud, Lönesamtal – handbok för chefer.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken