Interkulturell kompetens i vård och omsorg

Alltfler äldre vårdas inom den kommunala omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas.

Föreläsningens fokus

• Vad är interkulturell kompetens?
• Att åldras i främmande land
• Skillnader och likheter i synen på vård och omsorg
• Kommunikation på ”rätt nivå”
• Konkreta tips och råd på hur du hanterar besvärliga situationer och vänder dem till något positivt?

Läs mer

Sverige är idag ett mångkulturellt land, med många olika religioner och språk. Så kommer det också att förbli - därför behövs ökad kunskap om likheter och olikheter. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas.
Föreläsningen belyser på ett lättfattligt sätt några av de kulturkrockar som ofta uppstår inom vården och omsorgen om äldre.

Vad andra tycker

"Det har enbart varit positiva reaktioner från alla som deltog och vi kommer bära med oss dina ord och erfarenheter när vi arbetar vidare med våra patienter och när vi bemöter våra kollegor. Störningar försvinner verkligen när de kommer upp i ljuset. Stort tack för din föreläsning hos oss.”
Malin Johansson, Verksamhetschef Kirurgkliniken Höglandssjukhuset, Region Jönköpings län

Om föreläsaren

Anna Melle har själv utländsk bakgrund och ger i boken sina personliga reflektioner av mötet med det svenska samhället. Hon har arbetat som tolk i många år och har mer än 40-års erfarenhet av integration.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen


Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken