Att arbeta med tillit som ledningsfilosofi

Vad innebär det att arbeta med tillit som grund för styrning och ledning av verksamheten istället för att leda med kontroll? Föreläsningen går igenom grunderna för att leda med tillit och visar med konkreta exempel från olika verksamheter hut tillitsbaserad styrning fungerar i praktiken.

• Det offentliga uppdraget – vad innebär det?
• Vad innebär det att styra med tillit som grund?
• Skillnader mellan tillit och kontroll
• Vad vinner man genom att styra med tillit?
• Risker med tillitsbaserad styrning

Läs mer

Om föreläsaren

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken