Arbetsmiljöutbildning för chefer

För en bra och effektiv verksamhet krävs motiverade medarbetare med rätt förutsättningar och god arbetsmiljö. Alla chefer vet och vill arbeta med detta men saknar ibland resurser och verktyg. Chefens egen arbetsmiljö är en nyckel i detta arbete.

• Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
• Stress och stöd på arbetsplatsen
• Verktyg för undersökning och åtgärder
• Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Ansvar och roller

Läs mer

Kraven på arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljöarbete är stora. Sedan några år tillbaka är det stort fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och på balansen mellan krav och resurser som kan skapa stress. Hos chefer finns det oftast mycket hög medvetenhet om att bra god arbetsmiljö och bra verksamhet hänger ihop och viljan är stor att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Det går att utveckla både verksamhet och arbetsmiljö med samma verktyg. Utgångspunkten för utbildningen är chefens egen arbetsmiljö och det arbetssätt som vi använder för att titta på den är samma som kan användas för att utveckla medarbetarnas arbetsmiljö.

Om föreläsaren

Eva Linér har lång erfarenhet av arbete med lednings- och organisationsfrågor i olika verksamheter och roller; i företagshälsovård, som organisationskonsult, som arbetsmiljöinspektör, som chef och med arbetsgivarfrågor. Hennes synsätt är att i alla frågor som berör arbetslivet finns det bärighet på arbetsmiljö och hon är en mycket erfaren utbildare som:
• Anpassar utbildningar till syfte och målgrupp.
• Gör praktik av teorier.
• Varvar övningar med föreläsning.
• Utgår från exempel från vardagen.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken