Komlitt Akademi tar utbildningen till dig

En investering i utbildning inom välfärdssektorn ska komma klienter, patienter och brukare till del - annars är det slöseri med tid och pengar. Den stora omställningen som nu sker har skapat utrymme för nya sätt att kommunicera. Nu finns möjligheten att få interaktiva föreläsningar på distans via videochat. Givetvis fortsätter vi erbjuda traditionella föreläsningar när det tillåter.

Kombinera våra interaktiva föreläsningar och e-kurser för att få en total inlärningsupplevelse med intressanta infallsvinklar. Kombinationen garanterar att satsningen hamnar där den gör nytta - ute i er verksamhet. Vår modell är anpassad till välfärdens aktuella villkor och uppdrag.

Priset för en föreläsning varierar mellan 10 000 kr till 30 000 kr. Skicka en bokningsförfrågan till oss för att få prisuppgiften. E-kurserna kostar 995 kr, förutom Chefskursen som kostar 6 990 kr.

Hasse Carlsson

Hasse Carlsson

Mycket uppskattad föreläsare inom kommunikation och kultur på arbetsplatser. Hans föreläsning Jobbar vi ihop - eller bara samtidigt? lär dig hur du kan stärka relationer genom att växa i ditt egenansvar och ger dig verktyg för att jobba smartare.

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg

Utveckla ditt självledarskap och nå dina främsta mål och önskade resultat. Bengt Kallenberg är en civilingenjör som 2007 bytte bana och började arbeta med bl.a ledarskapsutveckling, personlig utveckling, karriärcoaching och som utbildare.

Anna Tufvesson

Anna Tufvesson

Anna har arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i 18 år. Idag delar hon sin tid som organisationskonsult i Karlstads kommun med att jobba som egen konsult. Utveckla relationen till dig själv och dina kollegor genom självreflektion och skapa ett bättre välmående. Hur leder du dig själv?

Louise Bringselius

Louise Bringselius

Specialiserad i organisationskultur och ledarskap i offentlig sektor. Hitta vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv. Ett viktigt budskap i hennes föreläsningar är att flytta fokus från värderingar till beteenden och utgå i högre grad från lokala behov.

Ali Alabdallah

Ali Alabdallah

Ali Alabdallah är journalist och författare från Syrien. Han kom till Sverige i slutet av 2013 och arbetar numera som kommunikatör på Länsstyrelsen Skåne samt driver flera integrationsprojekt. Lär dig hur nyanlända uppfattar den svenska arbetsmarknaden och vilka hinder de möter.

TEACCH med Louise Ardoris

Louise Ardoris

Louise Ardoris är en uppskattad utbildare och handledare inom LSS- och liknande verksamheter. Lär dig grunderna i Tydliggörande pedagogik för människor med kognitiva funktionsnedsättningar.

Excel för chefer med Annika Thörnlund

Annika Thörnlund

Bli vän med Excel och spara tid. Annika Thörnlund har skrivit manualer för dataprogram och kursböcker om datautbildning och har hållit i stora utbildningsprojekt för implementering av nya system och funktioner.

Johan Berger

Johan Berger

Johan Berger har etablerat sig som en av Sveriges mest efterfrågade och anlitade föreläsare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård på tema kommunikation och relationer på arbetstid.

Anna Melle

Anna Melle

Bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och 40 års erfarenhet av att arbeta med integration i olika former. Föreläsningarna berör kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och patientbemötande inom vården.

Sofia Gustavsson

Sofia Gustavsson

Sedan hösten 2016 driver Sofia eget företag där hon erbjuder utbildning och stöd i implementeringen av IBIC. Hon har utbildat biståndshandläggare och LSS-handläggare i IBIC samt kommunpolitiker och utförarverksamheter i kommunal och privat regi.

Malin Stihl

Malin Stihl

Malin Stihl är författare och utbildare i samtalsmetoden Motiverande samtal. Att arbeta med motiverande samtal, MI, som metod är ofta jämfört med att dansa. MI är en samtalsmetod som bygger på en ömsesidig respekt, en allians och ett partnerskap. Vi måste dansa till samma takt och ton.

Hans-Inge Persson

Hans-Inge Persson

Hans-Inge Persson har mer än 25 års erfarenhet av offentlig verksamhet. Han klargör skillnaden mellan patient, diagnos och människa och och den maktobalans den sjuke befinner sig i. Vad är en personcentrerad vård och hur behöver den organiseras och ledas?

Arbetsmiljöutbildning för chefer med Eva Linér

Eva Linér

Du kan anlita Eva för föreläsningar, utbildningar, handledning och stöd i projekt som syftar till att utveckla arbetsmiljö, ledarskap och organisation.

Anita Edvinsson

Anita Edvinsson

Anita Edvinsson är författare, konsult och utbildare med inriktning mot verksamhetsutveckling, ledningssystem och patientsäkerhet. Hon är också verksam som chefscoach samt utbildare i medvetet ledarskap.