2022-03-15 14:37
Komlitt

– En av de vanligaste frågorna jag får när jag träffar stödpedagoger, samordnare, chefer eller andra ledare är ”Hur får jag med mig gruppen på det här?” Alla våra goda intentioner och insatser blir till intet om inte medarbetarna känner engagemang för och kan stötta varandra i sitt arbete säger Louise Ardoris.

Louise Ardoris, handledare och utbildare inom omsorg, är aktuell med boken Trovärdigt ledarskap – Att förtjäna teamets tillit tillsammans med Igor Ardoris.

Att gå från att veta till att göra

En av de vanligaste utmaningarna Louise stöter på i sin arbetsdag är att människor har svårt att gå från att veta till att göra. De har förstått strategierna och har verktygen – men att ta fram dem för att använda är svårare. Det är en utmaning med all kompetensutveckling, ofta stannar den vid att bara bli en kunskapsinhämtning. För att bli kompetens måste kunskapen omsättas i praktik.

– Bestäm dig för att du vid varje kurs du går eller varje bok du läser om ditt yrkesområde ska hitta minst en sak att använda. En strategi eller ett verktyg som du sedan applicerar på ditt nuvarande sammanhang. Med den attityden kommer du att bli bekväm med att utveckla nya färdigheter säger Louise.

Det bästa ur Trovärdigt ledarskap är rörelsen

– Jag tycker att rörelsen mellan idén och det som händer är viktig, det vill säga att vi verkligen använder de kunskaper och verktyg vi har lärt oss säger Louise.

En modellen i boken består av sex frågor. Det kan verka enkelt, nästan för enkelt för att få lov att vara en modell.

– Men formeln rymmer ett oväntat djup och en överraskande bredd, något som vi beskriver i boken. De kan också användas i de allra flesta sammanhang. För mig är frågorna en favorit, tillsammans med de enkla och kraftfulla metoderna för uppföljning berättar Louise.

Efter du läst klart

Du som redan nu funderar på att läsa boken kan spara följande tips till du läst klart!

1. Bakom varje klagomål finns ett önskemål. Se om du kan hitta några inre klagomål idag att omvandla till önskemål. Inte för att vara präktig eller duktig, men för att det kan ge dig en riktning framåt mot en bättre situation.

2. Att leda med tillit innebär inte att vara otydlig eller vag i konturerna. Tydliga mål och ramar är förutsättningar för att var och en ska kunna arbeta på det sätt de trivs bäst med, i samklang med sina medarbetare.

3. För att kunna leda tillsammans behöver du aktivt söka dina medarbetares perspektiv. Formella och informella samtal räcker inte alltid, eftersom en del personer inte är bekväma med att berätta hur de upplever saker medan andra har så mycket att säga att de inte kommer till saken. I boken beskriver vi flera sätt att skaffa kunskap om dina medarbetares perspektiv på ett sätt som gör att alla kan komma till tals.

Louise Ardoris

 

Louise Ardoris arbetar som utbildare och handledare framför allt inom omsorgssektorn. Omsorgen har varit hennes intresse- och arbetsområde sedan många år, och hon motiveras av att se medarbetare fyllda av ett engagemang för sina uppgifter och för personerna som de ska ge stöd till.