Tillitsbaserad kompetensutveckling enligt Komlitt

Det här borde hela Sveriges offentliga sektor syssla med. Tillitsbaserad kompetensutveckling, alltså. Varför kanske du undrar nu? Jo, en tillitsbaserad kompetensutveckling ser till att välfärdssektorn hela tiden klarar av utmaningarna med aktuell kunskap och beprövad erfarenhet. Hur då? Genom medarbetarna så klart! Fortsätt läsa så kommer du att se precis vad du och dina kollegor vinner på det här!

Vad är tillitsbaserad kompetensutveckling?

Det korta svaret är att tillitsbaserad kompetensutveckling är kompetensutvecklingsinsatser i en organisation som tar sin utgångspunkt i tillit mellan medarbetarna i verksamheten – vare sig de är chefer eller medarbetare. För i dagens snabba samhälle och de komplexa uppdragen offentlig sektor har är det ofta bara medarbetaren som vet exakt vad hen behöver för att klara sitt uppdrag.

Genom att ha tillit till medarbetaren får hen möjlighet att ta ansvar och driva sin utveckling i samklang med sitt uppdrag. Det är människorna i verksamheten som både skapar och utvecklar organisationen. Så klart att de vet vad de behöver för att kunna göra sitt allra bästa. Om ni anammar en tillitsbaserad kompetensutveckling ger ni medarbetarna alla möjligheter att ta ansvar för och engagera sig i sitt uppdrag.

Läs mer om Komlitt här!

 

Tillitsbaserad kompetensutvecklings fyra grundpelare

Känner du till de fyra grundpelarna? Inte? Häng med här! Vår tillitsbaserade kompetensutveckling bygger på fyra grundpelare som är viktiga för dig att känna till. De är; webben, lärplattformen, kursboxen och processen. Vilken roll spelar de för dig då? Jo, tillsammans ser de till att du får kvaliteten, flexibiliteten och uppföljningen som kompetensförsörjningen kräver!

Våra utgångspunkter för en tillitsbaserad kompetensutveckling

Om du redan nu funderar på att ta hjälp av oss att ta fram en tillitsbaserad kompetensutveckling för din verksamhet kan det vara bra att känna till våra utgångspunkter. Ja, de är bra att känna till oavsett!

Tillit & trygghet

Självklart tar alla kompetensutvecklingsinsatser sats ur tillit som ledningsfilosofi. Något annat går inte för sig. För att klara av att navigera en komplex verklighet och leverera en välfärd i världsklass är det nödvändigt att hysa tillit även till den enskilda medarbetarens förmåga och kunskap att navigera samma komplexa verklighet.

Du skapar din verksamhet tillsammans med alla andra människor som har uppdrag i den. Tillsammans utvecklar ni den till en välfärd i världsklass. Det kräver en organisationskultur som genomsyras av tillit. Det är dessutom en friskfaktor.

Dina tre tjänster för en tillitsbaserad kompetensutveckling

Hur tycker du det låter med skräddarsydd tillitsbaserad kompetensutveckling för din verksamhet och medarbetare? Riktigt bra hoppas vi.

För att det ska vara lättare för dig att hitta rätt har du tre tjänster att välja mellan: intermediären, vägvisaren eller kompetensbutiken.

Fråga oss om tillitsbaserad kompetensutveckling

Ditt namn: *
Mejladress: *
Din fråga: *