2021-11-11 00:00
Komlitt

Kompetensutveckling för offentlig sektor
– bygger på tillit, faktiska behov och livslångt lärande

Först och främst: det som är revolutionerande med kompetensutveckling från Komlitt är att den är tillitsbaserad. Utöver det innehåller den en pedagogisk modell om hur vuxna lär sig bäst på arbetsplatsen. Det som ofta kallas för livslångt lärande.

Kunskapsläget förändras hela tiden - och i allt snabbare takt.
Du behöver ny kunskap allt oftare och den behöver vara lätt att omsätta till ny kompetens.

– Peter Söderholm, VD Komlitt

Tillitsbaserad kompetensutveckling enligt Komlitt

Det här borde hela Sveriges offentliga sektor syssla med. Tillitsbaserad kompetensutveckling, alltså. Varför kanske du undrar nu? Jo, en tillitsbaserad kompetensutveckling ser till att välfärdssektorn hela tiden klarar av utmaningarna med aktuell kunskap och beprövad erfarenhet. Hur då? Genom medarbetarna så klart! Fortsätt läsa så kommer du att se precis vad du och dina kollegor vinner på det här!

Vad är tillitsbaserad kompetensutveckling?

Det korta svaret är att tillitsbaserad kompetensutveckling är kompetensutvecklingsinsatser i en organisation som tar sin utgångspunkt i tillit mellan medarbetarna i verksamheten – vare sig de är chefer eller medarbetare. För i dagens snabba samhälle och de komplexa uppdragen offentlig sektor har är det ofta bara medarbetaren som vet exakt vad hen behöver för att klara sitt uppdrag.

Genom att ha tillit till medarbetaren får hen möjlighet att ta ansvar och driva sin utveckling i samklang med sitt uppdrag. Det är människorna i verksamheten som både skapar och utvecklar organisationen. Så klart att de vet vad de behöver för att kunna göra sitt allra bästa. Om ni anammar en tillitsbaserad kompetensutveckling ger ni medarbetarna alla möjligheter att ta ansvar för och engagera sig i sitt uppdrag.

Du kan till exempel:

• Ge tillgång till en utbildningsbank med kompetensutveckling som verkligen passar verksamheten och medarbetarnas behov.
• Planera insatser som medarbetaren kan gå när det passar deras arbetsdagar.
• Låta medarbetarna lära sig där de är – i verksamheten.

Då får medarbetaren möjlighet att ta ansvar och driva sin utveckling i samklang med sitt uppdrag. Det är människorna i verksamheten som både skapar och utvecklar organisationen. Så klart att de vet vad de behöver för att klara sitt uppdrag. När de känner att organisationen hyser tillit till dem kommer de att omsätta nya kunskaper i praktisk handling – och offentlig sektor förändras i takt med samtiden. Först då har kompetensutvecklingen lyckats.

Vår kompetensutvecklings fyra grundpelare

Känner du till de fyra grundpelarna? Inte? Häng med här! Vår egen tillitsbaserade kompetensutveckling bygger på fyra grundpelare som är viktiga för dig att känna till. De är; webben, lärplattformen, kursboxen och den pedagogiska modellen. Vilken roll spelar de för dig då? Jo, tillsammans ser de till att du får kvaliteten, flexibiliteten och uppföljningen som kompetensförsörjningen kräver!

Webben

Du, behöver du ett ställe att börja på? Då är det här, på Komlitt.se! Bläddra bland kurserna, inspireras av bloggen och köp din nästa kurs i butiken. Här har du också möjlighet att boka tid för rådgivning med oss – om din och dina medarbetares kompetensutveckling. 

Lärplattformen

Det här är navet i kompetensutveckling från Komlitt. Här ligger utbildningarna i sin helhet: från e-kurser till läshänvisningar och reflektionsövningar. För dig som enhetschef eller HR kan du lätt följa hur väl kompetensförsörjda dina medarbetare är. Det går även att plocka hem utbildningarna till er egna lärplattform eller lägga till era i vår.

Kursboxen

Allt är inte digitalt! Det är hybridlärande (blended learning) ni gillar allra mest. Så när du valt och köpt en kurs av oss kommer du att få en eller flera kursboxar ordnade åt dig. Det beror så klart på hur många som ska gå kursen. I den kommer allt du behöver för att klara utbildningen som föreläsningar, böcker och planscher. Hur och när de ska användas får du reda på i lärplattformen.

Pedagogiska modellen

Oavsett vilken av de tre tjänsterna du väljer har alla e-kurser, böcker och anpassade insatser gått i genom samma utvecklingsprocess för att följa vår pedagogiska modell.  På så sätt vet du att all kompetensutveckling från oss håller samma kvalitet. 

Våra utgångspunkter för en tillitsbaserad kompetensutveckling

Om du redan nu funderar på att ta hjälp av oss att ta fram en tillitsbaserad kompetensutveckling för din verksamhet kan det vara bra att känna till våra utgångspunkter. Ja, de är bra att känna till oavsett!

Tillit & trygghet

Självklart tar alla kompetensutvecklingsinsatser sats ur tillit som ledningsfilosofi. Något annat går inte för sig. För att klara av att navigera en komplex verklighet och leverera en välfärd i världsklass är det nödvändigt att hysa tillit även till den enskilda medarbetarens förmåga och kunskap att navigera samma komplexa verklighet.

Du skapar din verksamhet tillsammans med alla andra människor som har uppdrag i den. Tillsammans utvecklar ni den till en välfärd i världsklass. Det kräver en organisationskultur som genomsyras av tillit. Det är dessutom en friskfaktor.

Resurshållning & uppdragskvalitet

Du vet hur du och dina kollegor ska klara av mer och hålla en högre kvalitet? Hur medborgaren är med och formar era uppdrag eftersom det är för dem ni finns till? Det ställer höga krav på er att bland annat hålla er med den allra senaste kunskapen så att vi fortsätter ha en välfärd i världsklass.

Train the trainer & arbetsplatslärande

Ibland måste dina medarbetare kunna utbilda andra i er organisation. Då är det viktigt att träna tränaren, vilket kan kräva särskilda kompetensutvecklingsinsatser så att de får rätt kompetenser att göra just detta. Dessutom tror vi på att skapa en organisationskultur som främjar arbetsplatslärande. Det är ändå där 80 % av kompetensutvecklingen sker.

Growth mindset & lärande organisation

Alla vill bli en lärande organisation, eller hur? För att börja resan dit måste din organisation börja ägna sig åt livslångt lärande. Om vi ska vara mer konkreta: ni som utgör organisationen måste skapa en kultur som genomsyras av livslångt lärande. Till exempel genom att ge tillgång till utbildningar när medarbetaren har tid och ser sitt behov. Det främjar också ett growth mindset, gör er nyfikna på allt nytt som finns att lära.

Kunskapsformer & blended learning

Vet du hur viktigt det är att du får lära dig på det sätt som passar dig bäst? Grymt viktigt! Därför ser vi till att utbildningar från oss innehåller flera olika kunskapsformer och blended learning. Kurserna kan innehålla allt från att läsa en bok till att reflektera med kollegan. Varför inte spana in ett videoklipp på TouTube!