Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär stora organisatoriska förändringar för offentlig sektor. Ta hjälp av Louise Bringselius för att göra din verksamhetsresa till en framgång. För tillit måste finnas i varje led och mellan alla funktioner. Det räcker inte med att prata om tillit, handlingarna måste också visa tillit. 

Du har hittat till källan för tillitsbaserad styrning och ledning!


Ett sätt att komma närmare tillit som ledningsfilosofi är genom din egen kompetensutveckling. För utan ny kunskap blir det svårt att göra annorlunda, eller hur? Här har du allt vi har gett ut inom tillit för offentlig sektor

Utgivningen, omvandlad till kompetensutveckling, fungerar som en vitamininjektion för dig och dina medarbetare. Nya sätt att få tillit att genomsyra offentlig sektor. Nya metoder och verktyg som gör det lite lättare att uppfylla uppdraget mot medborgaren och samhället.

Vill du skräddarsy kompetensutvecklingsinsatser för din verksamhet?


Du får gärna ta hjälp av oss och vårt nätverk av experter inom offentlig sektors olika områden. Kanske blir det en digital utbildning? Kanske en föreläsning? En bok? Era behov styr utformningen. Vi hjälper också till med det förberedande arbetet om det behövs.