2020-08-14 13:58
Komlitt

”Vi står inför ett skifte i dagens samhälle och i dagens organisationer – ett skifte från detaljstyrning, formalism och cynism till omdöme, motivation och samarbete över gränser. I detta skifte är tillit grunden. Tilliten bygger bland annat på kunskap, öppenhet och integritet. Har vi tillit behöver vi inte formalisera eller organisera lika mycket, utan vi bygger i stället mer på människors kunskap och engagemang och en gemensam förståelse för uppdraget.”

Så inleder Louise Bringselius det första kapitlet i arbetsboken Tillitsbaserat ledarskap i praktiken (2020). Men behöver du verkligen reflektera över vad tillit som ledningsfilosofi innebär för ditt ledarskap? Utifrån Tillitsbaserat ledarskap i praktiken (Bringselius, 2020) försöker vi svara på frågan.

Tillit får människor att må och prestera bättre

När du var tonåring hade du kanske någon vuxen i din närhet som hela tiden skulle kontrollera det du gjorde? Kanske var det en lärare eller en förälder som betedde sig som om de inte riktigt litade på dig. De menade säkert väl men hur fick deras beteende dig att känna och må?

En anledning till att tillit som ledningsfilosofi har blivit en stor grej är att människor som får tillit och känner att omgivningen tror på dem ofta mår bättre och presterar bättre (Bringselius, 2020). Tänk dig att den där kontrollerande människan som lade sig i allt du gjorde som tonåring plötsligt visade tillit till dig. Hur hade det påverkat dig där och då?

Påverkar det här ditt ledarskap? Ja, beroende på hur du leder idag och vilket ledarskap som premieras i din verksamhet. Kanske är tillit redan din ledarskapsmelodi. Toppen! Om inte måste du börja fundera på var du ska börja.

Tillit ger medborgare och första linjens chefer större handlingsutrymme

Som ledningsfilosofi innebär tillit en ambition att öka handlingsutrymmet för både medarbetare och medborgare. Det är ett arbetssätt som är naturligt i ett komplext samhälle där vi arbetar mer och mer i nätverk. Då fungerar sällan färdiga manualer och strikta hierarkier utan vi måste verka för ett gott omdöme (Bringselius, 2020).

Hur skulle du idag hantera ett ökat handlingsutrymme hos dina medarbetare? Hur hade det känts för dig? Vad säger kulturen i verksamheten om det? Kom ihåg att tillit som ledningsfilosofi inte innebär att du ska sluta styra och leda.

Tillit ställer krav på alla i styrkedjan

Den sista punkten du kan reflektera över handlar om vad du själv gör och kan göra för att bygga tillit där du befinner dig. Louise Bringselius (2020) nämner i Tillitsbaserat ledarskap i praktiken att tillit ställer krav på alla aktörer i styrkedjan. Det går inte att lägga ansvaret att bygga tilliten på någon annan utan alla måste hjälpas åt och ni måste arbeta med alla delar av verksamheten.

Så behöver du verkligen reflektera över vad tillit som ledningsfilosofi innebär för ditt ledarskap? Ja, det behöver du göra. Om du befinner dig i en verksamhet som aktivt håller på att gå över till tillitsbaserad styrning är det definitivt dags. Varför? För att tillit ställer krav och skapar möjligheter för dig, för medarbetarna och medborgarna. Tillsammans ser vi till att offentlig sektor blir så bra som möjligt.