2018-04-12 10:28
Eva Linér

Det mest aktuella ämnet när det gäller organisationer och styrning är tillit. Vi har en tillitsdelegation som arbetar på regeringens uppdrag med att se om man kan luckra upp styrmodeller i arbetslivet från detaljstyrning med korta mål och mycket dokumentation till att bättre ta tillvara medarbetares erfarenheter och yrkeskunnande.

Ordet tillit betyder olika saker för olika människor. För mig handlar det om tillit till omgivningens goda avsikter, till kärleken och till människors klokskap och förmåga. I arbetslivet talar vi om tillit mellan chef och medarbetare, mellan styrelse och ledning och mellan anställd och medborgare.

Att vi ska styras av mål och behov är självklart men på många arbetsplatser har det lett till att styrningsinstrument i form av dokumentation, rutiner och avvikelserapportering är så starka att man riskerar tappa bort både riktning, motivation och arbetsglädje. Nog behövs det nya styrformer på sina håll.

Utan tillit vågar vi inte prova nytt


Tillit har flera betydelser och verkar på olika nivåer. Tilliten till omgivningen och andra människor är en viktig grund. Om vi inte vågar tro att andra människor vill oss väl och inte har onda avsikter skulle vi inte våga sätta oss bredvid en främling på bussen eller ens gå till arbetet. Vem är du? Tänker du att de flesta människor har goda avsikter och vill dig väl eller tänker du att man inte kan var nog försiktig i kontakten med andra?

Det finns alltid ett risktagande i livet och i benägenheten att ta risker ligger tilliten. I grunden handlar det om oss som individer, våra erfarenheter och vad vi lärt oss om andra människors tillförlitlighet. I Sverige och i Norden säger sig 60-70 procent av de tillfrågade i internationella undersökningar lita på de flesta andra människor. I länder som USA, Storbritannien och Frankrike är siffran 35 procent eller lägre. Siffrorna har varit ungefär konstanta sedan 1980-talet då man började mäta. Tillit är bra för samhället, ekonomin och människorna.

Då så! Låt oss bestämma att från den 1 augusti 2018 ska vi ha tillit på våra arbetsplatser…
Nej, så funkar det förstås inte! Tillit och förtroende är något som måste förtjänas och byggas.

Tillit gör arbetsplatsen bättre eftersom vi vågar säga vad vi tycker


Ordet tillit är en palindrom. Det kan läsas från båda hållen. På en arbetsplats måste både chefer och medarbetare verka för tillit och förtroende och uppträda så att man upplevs vara värd förtroendet. En tydlighet i rollerna som chef och medarbetare är viktig liksom ordhållighet, upplevelse av rättvisa, att formella och informella överenskommelser följs och att det finns begriplighet och transparens kring förändringar. Där det finns tillit finns också frihet. Det är när vi känner oss trygga som vi också känner oss fria att säga vad vi tycker, vågar reagera på missförhållanden och ge stöd åt omgivningen.

Kan man lära sig tillit? Ja, är mitt svar. Brister det i tilliten så beror det oftast på att vi har dåliga erfarenheter som färgar av sig. Vi behöver alltså nya erfarenhet som motsäger det vi bär på. De inlärda mönster vi har i oss finns förankrade i tankar och känslor. Det svåra är inte att lära sig nytt utan att glömma det gamla. Ibland kan vi behöva intala oss att det är en ny situation nu och det kan vara ett stort jobb.

Ta ordet tillit till en ny nivå och fundera över hur tilliten ser ut för dig och din organisation!

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!