Tävling - våren 2018

Tävlingen går ut på:
Planera en utbildningsinsats för din verksamhet

Gör en projektbeskrivning och sammanfatta i ett lösningsträd, se sidan 21 i katalogen, du hittar också ett exempel på lösningsträd på komlitt.se under fliken Komlitt Academy.

Beställ katalogen kostnadsfritt här!

 

Ditt lag vinner 20 st valfria böcker för ett värde på cirka 5 000:- 

Skicka in ditt bidrag senast den 6 april.
Vinnaren utses 27 april 2018.

Juryn bedömer: Insatsens kvalitet avseende innehåll och genomförande.

I juryn sitter: Peter Söderholm (VD, Komlitt), Björn H. Lindbäck (XLNS Consulting) och Linda Lill (Malmö Universitet)