23/2
Komlitt

Arbetar du inom den offentliga sektorn men känner att dina arbetsdagar slutat locka? Tänker du tanken att du helt enkelt tappat motivationen på jobbet? Alla har vi varit där någon gång – men oroa dig inte! Du kan lätt plocka upp din tappade motivation.

Motivation är ett psykologiskt kännetecken som ger dig drivkraft, alltså hjälper dig att väcka den handling som för dig mot ett önskat mål (Woolfolk & Karlberg, 2013). Under en arbetsdag hjälper din motivation dig att ta dig an de problem du stöter på men också att arbeta mot dina långsiktiga mål. Men det är också vanligt att tappa motivationen. Då känns jobbet rätt meningslöst, eller hur?

Ofta ser vi på Komlitt att det är något av följande som gör att medarbetare inom offentlig sektor tappar motivationen:

• Verksamheten har otydliga eller omöjliga målsättningar.
• Otydliga uppdragsbeskrivningar.
• Brist på tillit från ledningen och/eller politiken.
• En känsla av att ha otillräckliga kompetenser.

Så när du sitter vid ditt skrivbord och stirrar håglöst på skärmen är det dags att fundera över vad det är som gör att du tappar motivation på jobbet. Med din expertkunskap om just ditt uppdrag får du ner än mer detaljerade punkter än vi fått till i vår lista.

Landar du i att ditt uppdrag ställer krav på andra eller skarpare kompetenser än de du har? Att det är där motivationen flyr dig? Då kan Komlitt hjälpa dig.

Utvecklas för att behålla motivationen

Vi tror nämligen på att utveckling är en viktig motivationsfaktor och att kompetensutveckling därför är en del av lösningen. Behovet av att känna att du utvecklas och lär nytt är mänskligt! Lite kompetensutveckling att omsätta till praktik hjälper till. Känslan av att klara av något är i sig motiverande, eller hur?

Kompetensutvecklingen ska sättas upp i linje med verksamhetens långsikta mål och hjälpa dig och dina kollegor att klara av problemen ni stöter på. Tillsammans kan ni skapa en plan för kompetensutvecklingen med långsiktiga och kortsiktiga mål. Ju mer du lär dig desto fler redskap får du som du behöver i ditt dagliga arbete. I förlägningen klarar du av fler utmaningar och hittar lösningar på fler problem. Plötsligt kan jobbet vara givande igen och din motivation tillbaka.

Din arbetsgivare ska se till att du är rustad för ditt uppdrag. Det innebär att du ska få tillgång till den kompetensutveckling du behöver. Om inte kan arbetsgivaren räkna med att både din motivation och  dina resultat tryter.

Undvik att tappa motivationen på jobbet

Inom den offentliga sektorn finns många verksamheter med avdelningar och medarbetare som alla ligger till grunden för att samhället ska fungera. Tror du som anställd att en utbildningsinsats skulle förhindra att teamet tappar motivationen på jobbet?

Då är det dags att du tar kontakt med din enhetschef. Berätta vilka utmaningar ni står inför och vilken utbildningsinsats ni behöver. Ofta vet du som är en del av första linjen bättre vad du behöver än ledningen gör.

Tänk om det är så att din chef inte hunnit märka av utmaningen? Hen står inte närmst verksamhetens kontaktyta mot medborgarna! Beroende på vad ni behöver kan en utbildningsinsats anpassas efter dig som individ, hela arbetsgruppen eller hela verksamheter om det är ert behov. Komlitt hjälper er!

Efter en utbildningsinsatsen

När kompetensutbildningen är genomförd känner du och dina kollegor att motivationen är tillbaka. Men nu börjar nästa utmaning. Arbetsgivaren måste göra plats i er verksamhet för den nya kompetensen att omsättas till praktik. Annars ryker både motivation, kunskap och i förlängningen tids- och pengainvesteringen. Och så ska vi inte ha det, eller hur?

Vill du hjälp att välja rätt kompetensutveckling? Hör av dig till Peter Söderholm!