2019-05-10 13:26
Malin Stihl

Jag har allt svårare och svårare för att ta till mig när andra säger vad jag ska eller bör tänka känna, eller tycka. Jag tycker att jag möter det förvånansvärt ofta i olika sammanhang. Att någon talar om för mig hur jag bör göra i olika situationer. Utan att jag har bett om det. Det kan vara nära och kära som i all välmening kan tala om hur jag bör hantera en viss situation eller hur man bör exempelvis äta, träna eller sova. Oftast utan att först ta reda på vad jag tycker eller hur jag redan gör.

Nyligen delade jag med mig av ett dilemma till en god vän, jag berättade att jag hade en privat situation som jag hade väldigt motstridiga känslor inför. Min vän berättade tydligt och säkert med all välmening hur jag skulle hantera detta, och inte bara det, utan även hur jag borde känna inför det och hur jag skulle tycka om situationen. Detta väckte ett tydligt motstånd inom mig, och jag kom på mig själv med att gå i försvar. Kanske var det inga dumma råd, men det var inte i min takt, och de var dessutom inte efterfrågade. Jag satt helt plötsligt och tog parti emot det min vän sa. Mitt försvar växte och växte och till sist så hörde jag själv att jag hade hittat på argument bara för att vinna diskussionen. Det handlade inte längre om min situation och om vad jag egentligen kände utan om att vinna.

Jag tror att ni kan känna igen detta, kanske har ni varit i samma situation, och kanske har ni någon gång varit den vännen som i all välmening gett oombedda råd. Ni har kanske då också hamnat i att vilja vinna diskussionen och övertala med argument som kan vara mer eller mindre genomtänkta.

MI – motiverande samtal, består av en särskild samtalsteknik och en grundläggande anda som kallas för MI-anda. MI bygger på att man förstår varför samtalstekniken ska användas och i vilket syfte. Det vi vet är att om en person får känna att man har autonomi, det vill säga att man själv får bestämma över sitt liv och sina beslut så är det lättare att göra en förändring eller ta beslut. Som samtalsledare, oavsett om du är det som vän eller i ditt yrke, bör man respektera detta och vara behjälplig med utforskande utan att vara dömande eller styrande. Vi vet om att om vi hör oss själva säga saker högt, då är det lättare att implementera det i vår egen verklighet. Därför vill vi undvika att hamna i argumentation med de vi vill hjälpa, då det skapar motstånd och kanske även argument som inte behöver höras.

Malin Stihl är författare och utbildare i samtalsmetoden Motiverande samtal.