Susanne Larsson

Vem är du?
Sedan en tid tillbaka verkar jag som kvalitetsutvecklare inom funktionshinderområdet, vilket gett mig nya erfarenheter att reflektera över.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag har idag flera uppdrag som handledare.

Inom några särskilda ämnen?
Jag erbjuder handledning utifrån kundens behov. Det kan röra sig om värdegrund och utveckling. Utbildningarna kan också formas utifrån behov som exempelvis pedagogiskt arbetssätt, lex Sarah, samverkan mellan anhörig och personal i LSS-verksamhet.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har handlett och utbildat inom omsorg och skola sedan 1999 och skriver sedan några år tillbaka för verksamma inom området.

Välj bland expertens e-kurser och böcker