Susanne Larsson & Lasse Nohrstedt

Vem är du? Lasse Nohrstedt
Jag är styrelseledamot i FUB Uppsala och är även engagerad i olika projekt för barn med funktionsnedsättningar i södra Indien.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag har hållit kurser och föreläst för bland annat personliga assistenter.

Inom några särskilda ämnen?
Föreläsningarna handlar bland annat om min och Susanne Larssons bok Samverkan – anhörig och personal inom LSS-verksamhet men även om andra aspekter av omsorg.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har arbetat som förskollärare, barnomsorgassistent och inspektör och har läst barn- och ungdomspsykologi, barn med sociala handikapp, pedagogisk administration vid Uppsala universitet. Hösten 2011 lämnade jag Lärarförbundets tidningsavdelning efter 17 år som reporter, redaktör och chefredaktör. Jag var även redaktör för den första boksviten i Förskolans serie om metodutveckling inom förskoleområde.

 

Vem är du? Susanne Larsson
Sedan en tid tillbaka verkar jag som kvalitetsutvecklare inom funktionshinderområdet, vilket gett mig nya erfarenheter att reflektera över.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag har idag flera uppdrag som handledare.

Inom några särskilda ämnen?
Jag erbjuder handledning utifrån kundens behov. Det kan röra sig om värdegrund och utveckling. Utbildningarna kan också formas utifrån behov som exempelvis pedagogiskt arbetssätt, lex Sarah, samverkan mellan anhörig och personal i LSS-verksamhet.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har handlett och utbildat inom omsorg och skola sedan 1999 och skriver sedan några år tillbaka för verksamma inom området.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Susanne Larsson & Lasse Nohrstedt
    249 kr