Susanna Udvardi & Sandra Pilemalm

Susanna Udvardi och Sandra Pilemalm saknade ett lättillgängligt material om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär och hur det ska hanteras i främst socialtjänst och skola. Syftet med boken är att alla som arbetar med barn och unga ska vara bekanta med vad hedersvåld är och förstå dess bakomliggande mekanismer, ha förmågan att upptäcka tidiga varningssignaler och veta vad man som enskild yrkesverksam ska och bör göra för att hjälpa dem som är utsatta.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • 296 kr