21/2
Komlitt

När Ali Alabdallah kom i kontakt med Maja Gustafsson, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan, presenterade han sitt Nyhetscafé, en dialogplattform om olika samhällsfrågor. Eftersom att Maja Gustafsson arbetar med verksamhetsområdet asyl, integration och etablering blev hon intresserad av konceptet. Tillsammans spred de Nyhetscafét till sex skånska kommuner mellan 2016–2018.

- När Ali berättade att han arbetade på en bok om hur man som nyanländ kan etablera sig på arbetsmarknaden blev jag väldigt intresserad eftersom det är ett viktigt område för Studieförbundet Vuxenskolan.

Nu gör Studieförbundet Vuxenskolan ett arbetsmaterial av Nytt jobb i nytt land.

- Eftersom att Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med verksamhetsområdet etablering och integration anser vi att arbetsmarknaden är en viktig del att lära sig om. Materialet vi tar fram kommer att användas av grupper som arbetar med boken ur studiecirkelform.

Maja Gustafsson menar att det finns en styrka i att träffa andra som är i samma sits eftersom att man kan dela tankar och tips med varandra. Att vara arbetssökande är ofta en individuell process. Tillsammans kan man finna motivation och styrkan att hitta och prova nya vägar. Studiecirklarna startar våren 2019.

Om arbetsmaterialet

Arbetsmaterialet Nytt jobb i nytt land – 9 steg mot ett nytt jobb i nytt land innehåller material för tio träffar. Du väljer själv vilka delar ni använder i studiecirkeln. Tänk på att studiematerialet är tänkt att användas tillsammans med Ali Alabdallahs bok Nytt jobb i nytt land.