2022-08-26 08:41
Emma Holmström

Louise Ardoris Från Kaos till Klarhet är numer en självklarhet på YH-utbildningarna för stödpedagoger. För att nästa kull stödpedagoger också ska få bli säkra och trygga i sitt uppdrag är flera kapitel och verktyg uppdaterade i den andra utgåvan av Från Kaos till Klarhet.

Så, varför är det nu aktuellt med en andra utgåva? Jag, kommunikatören på Komlitt, tar frågan med mig till Louise Ardoris. Vi ses i Malmö, en solig sensommardag. Som vanligt är hon frikostig med sina kunskaper och fördjupar sina svar. Jag förstår än en gång varför hon är en så omtyckt utbildare inom tydliggörande pedagogik.

Utgår från stödpedagogens miljö

Boken är en självklarhet på YH-utbildningarna för stödpedagoger. Hur kommer det sig? frågar jag Louise.

– Stödpedagoger har på kort tid blivit en otroligt viktig arbetsgrupp, det har visat sig att det tidigare fanns ett vakuum i omsorgsverksamheter som var stödpedagogformat. De förväntas vägleda sina kollegor i det pedagogiska arbetet i verksamheten, och arbetet består både i att kunna förklara och motivera såväl som att tryggt kunna använda pedagogiska metoder och verktyg.

Hon tar en paus, ser ut att fundera lite extra.

– Från Kaos till Klarhet passar så bra då den har båda fötterna stabilt placerade i den miljö stödpedagoger verkar. Det är den miljö jag själv arbetar i, och boken är full av exempel från situationer som många kan känna igen sig i.

Att Louise är engagerad och intresserad är svårt att missa. Men hur kom det sig att ämnet blev hennes?

– Ämnet fångade mig redan mitt första arbetspass i omsorgen, jag blev ”bitten by the bug” och har inte slutat att intresseras och fascineras av det sedan dess. Det är ett otroligt intressant område, både vardagsnära och filosofiskt, och man rör sig mellan det mest självklara och det kluriga hela tiden. Världen får färg av personer med autismspektrumtillstånd. Den blir mer intressant och börjar liksom glittra. Jag drivs av en stark önskan om att både dessa personer och medarbetare i omsorgsverksamheter ska ha det bra.

Den vanligaste utmaningen med tydliggörande pedagogik

Så både personer och medarbetare ska ha det bra. Inget konstigt! Men det kan vara en utmaning för medarbetare att börja använda sig av nya metoder och verktyg. Louise berättar om de vanligaste utmaningarna med tydliggörande pedagogik.

– Att det är så nyanserat och att det måste individanpassas i så stor utsträckning. En del medarbetare blir frustrerade över att de inte bara kan göra som de känner för eller på det sätt som har funkat tidigare. Att plötsligt behöva hantera visuella hjälpmedel i vardagen kan vara en stor förändring för en del medarbetare.

– Det kan också vara svårt att få ihop arbetsgruppen så att de arbetar tillsammans mot samma mål, något som jag och Igor Ardoris har skrivit en bok om – Trovärdigt ledarskap.

Uppdaterade kapitel och ett nytt verktyg

Att ha en god pedagogik i verksamheter där personer med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning är alltid aktuellt. Och kompetensutveckling är ett måste för att personalen, som stödpedagogerna, ska hålla sina kunskaper fräscha.

– Medarbetare i omsorgsverksamheter behöver vara bra på så många saker, de är generalister, och det finns inte alltid tid att läsa tung litteratur om bara ett ämne. Från Kaos till Klarhet är lättläst utan att bli ytlig, och många har beskrivit hur den har förändrat deras sätt att tänka runt bemötande och pedagogik i omsorgen.

När jag ber Louise välja ett kapitel hon tycker är extra viktigt ger hon mig ett helt annat svar, som fångar pedagogiken som går igenom i hennes böcker. Helheten är viktig. Från kommunikation till utmanande beteenden. Likaså är det med Från Kaos till Klarhet. Helheten är vad läsaren ska ta med sig.

– Andra har ofta uttryckt att de exempel som ges genom boken har gjort teorin lättare att ta till sig. Jag tycker att det är viktigt att läsa boken från början och inte gå direkt på till exempel att göra bedömning. Man behöver förstå bakgrunden och förhållningssättet för att använda metoden på ett bra sätt. Så jag tycker att helheten är viktig.

Louise Ardoris tre råd till stödpedagogen som ska läsa boken

Att läsa Från Kaos till Klarhet för att bättre förstå varför det är viktigt att individanpassa. Alla verktyg ska byggas enligt den form som passar personen med funktionsnedsättning bäst. Då får man goda resultat från sitt arbete, och det blir mycket roligare och mer givande att jobba!

1. Läs boken från början innan du börjar tillämpa metoden så att du har koll på bakgrunden – på varför!
2. Prata med kollegor som har erfarenhet av förhållningssättet och metoden sedan tidigare.
3. Gå gärna en utbildning i Tydliggörande pedagogik. Det gör det lättare för dig att sedan använda boken som stöd i ditt vidare arbete. Om det inte är möjligt, så läs gärna tillsammans med kollegor. Att göra en liten studiecirkel där ni läser och diskuterar ett kapitel i taget gör att ni kan ta del av varandras erfarenheter och klokskap och också lufta de funderingar som kommer upp under vägen.

Louise ArdorisOm Louise Ardoris: Jag har sedan många år arbetat med och brunnit för att skapa en meningsfull vardag för personer med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Jag har arbetat både på fritids/korttidsboende, gruppbostad, daglig verksamhet och serviceboende, alltid med personer med NPF och/eller funktionsnedsättningar. Tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH-modellen är ett förhållningssätt som tidigt fångade mitt intresse, framför allt eftersom jag såg så stora positiva resultat i arbetet. Med en god pedagogik stärks förmågan till delaktighet för personerna med funktionsnedsättning, och vardagen kan bli hanterbar och njutbar.

Jag arbetar som utbildningsansvarig på Attendo Nimbus Resurscenter, som var en av de verksamheter i Sverige som började arbeta med TEACCH, under guidning av TEACCH-division. Jag utbildar och handleder i omsorgspedagogik både i Attendos verksamheter och hos kommuner och omsorgsföretag runt om i landet.