Sten Wallmark

Sten Wallmark har arbetat som folkskollärare, rektor, utvecklingsledare inom förskola och skola, förvaltningschef för Barn och utbildning och för Fritid och Kultur och var den förste Koordinatorn för Traineeprogrammet Skåne Nordväst (Numera Traineeprogrammet Familjen Helsingborg).

Parallellt med sin yrkeskarriär har Sten även haft en framgångrik idrottskarriär som basketspelare på nationell och internationell nivå samt som elittränare och coach för både elitserielag och landslag. Han har jobbat tätt med personalchefer, kommunchefer och kommunalråd och har mångårig erfarenhet av kommunalt förändringsoch utvecklingsarbete. Ledarskap har blivit något av en livsuppgift för honom.

Välj bland expertens e-kurser och böcker