Stefan Arbratt & Jan Marklund

Vem är du Stefan Arbratt?
2008 blev jag enhetschef inom hemtjänsten i Göteborgs Stad. Nu driver jag tillsammans med Jan Marklund ett konsultföretag som fokuserar på nyanställda chefer i organisationer.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Idag arbetar jag både med föreläsningar, utbildningar och ger även individuellt stöd till chefer och personalgrupper.

Inom några särskilda ämnen?
Föreläsningarna utgår bland annat från böcker jag har författat och mina personliga erfarenheter.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Mitt intresse för ledarskap började i tonåren med en kurs i idrottsledarskap. På Göteborgs Universitet fortsatte jag mina studier och läste det sociala omsorgsprogrammet. Sedan dess har jag haft flera chefsuppdrag och ordförandeposter. Jag har även en bakgrund som krönikör i Tidningen Vision, drivit en blogg samt varit frilansjournalist och fotograf i egen regi.

 

Vem är du Jan Marklund?
Jag driver ett konsultföretag tillsammans med Stefan Arbratt. Företaget fokuserar på nyanställda chefer i organisationer.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag håller bland annat i strukturerade utbildningsprogram för nyanställda chefer och även coaching. Inom några särskilda ämnen? Utbildningarna handlar förutom ledarskap om ämnen så som kommunikation, personalkompetenser och verksamhetsutveckling.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har stor erfarenhet av ledarskap tack vare att jag arbetat som chef i över 15 år i offentlig sektor. Jag har även ägt och drivit en tidning inom byggbranschen.

Välj bland expertens e-kurser och böcker