2022-12-28 09:34
Komlitt

Socialtjänsten satsar på coaching men fortsätter att blicka bakåt. Ett förhållningssätt som i sig själv motarbetar vad coaching ska göra: hjälpa individen att upptäcka vad hen själv vill göra och förändra.

Birgitta Harberg har tillsammans med Linda Suslin Spiess skrivit Coaching i socialt arbete där de tar upp just detta. Varför fortsätter Socialtjänsten att titta bakåt? Vi frågar Birgitta!

– Socialtjänst liksom flera andra institutioner har en tradition av att vi skall titta bakåt för att hitta lösningar eller förståelse på det problem som finns i dag. Tyvärr hamnar ofta socialtjänsten och andra aktörer kvar i det som varit i stället för att lägga fokus på det vi kan förändra, nämligen vårt här och nu säger Birgitta.

Fallgropar med coaching i socialt arbete

– Inom socialt arbete är vi ofta tränade i att hjälpa andra. Då är det lätt att vi blir lite för ivriga och kommer med ett svar åt klienten.

Coaching är att hjälpa en annan person att se vad hen vill förändra i sitt liv. Men många gånger är vi inte vana att formulera mål, särskilt inte för oss själva.

– En fallgrop kan för en coach vara att man försöker hjälpa individen att hitta ett mål. Svårigheten är att det inte är ett genuint mål för just den individen. Som coach ska du hjälpa individen att hitta svaren på sina egna frågor.

En annan fallgrop är att du som coach blandar in dina egna tankar och värderingar i samtalet. Det är vad klienten vill och önskar som ska stå i fokus eftersom det är där motivationen att förändra kommer från.

– Ger du råd så hittar inte klienten sina helt genuina svar på det hen behöver göra, hur hen skall göra dem och sedan få det gjort. Som coach ska du ställa frågor som klienten får svara på för att hitta sitt eget varför.

– Du blir den bästa coachen om du går in i mötet med din klient helt neutral och värderingsfri, där ditt enda mål är att hjälpa din klient att hitta svaret på vad hen behöver förändra, hur hen skall göra det och sedan få det gjort.

Birgittas 3 bästa råd till dig som vill coacha i socialt arbete

  1. Var neutral och utforskande.
  2. Förutsätt framgång – du kan genomföra det du vill.
  3. Formulera mål; sitt varför.

Birgitta HarbergOm Birgitta Harberg

Som person är Birgitta engagerad, nyfiken och driven i allt hon tar sig för. Hon bor tillsammans med sin man i Stenungsund i ett hus där man från fönstren kan blicka ut över Hakefjordens turkosblåa vatten. Om Birgitta inte arbetar eller är med sin familj eller vänner hittar du Birgitta träningsklädd i närmsta crossfitbox, simhall eller yogastudio.

Birgitta berättar:

Som dotter till två lärare (en var politisk aktiv) som alltid värnat om och tagit ställning för de som inte har samma möjligheter som andra var valet till att arbeta med människor inom det sociala fältet inte långt. Efter att ha arbetat inom de flesta områden inom socialt arbete blev jag chef inom kommunal verksamhet. Efter några år tog jag steget att på ett friare sätt arbeta med mitt samhällsengagemang. Idag driver jag Familjehemspodden med min vän och kollega Monia Sunesson. I arbetslivet arbetar jag som interimschef, med förändringsledning och självklar coaching med individer och grupper. I möte med och i samarbete med Linda Suslin Spiess har jag nu även fått möjlighet att skriva coaching i socialt arbete där vi förmedlar kunskaper som åren inom fältet har gett oss.